Cristin-prosjekt-ID: 500480
Sist endret: 24. januar 2017, 13:57

Cristin-prosjekt-ID: 500480
Sist endret: 24. januar 2017, 13:57
Prosjekt

Nye veier til profesjonsutvikling

prosjektleder

Bodil Kjesbo Risøy
ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 12. oktober 2015 Slutt: 30. juni 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nye veier til profesjonsutvikling

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet vil tematisere, problematisere og undersøke nye praksisformer for grunnskolelærerstudenter; arenaer, prosesser, aktører som deltar, og slik bidra med kunnskap om utvikling av lærerprofesjonalitet hos lærerutdannere og studenter. Fokus på gruppen sitt arbeid er å utvikle kunnskap om nye praksisformer. Problemstilling: Hvordan er erfarer studenter og lærerutdannere nye praksisformer som arena for utvikling av lærerprofesjonalitet?

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bodil Kjesbo Risøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

Solveig Kalgraf

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

1 - 1 av 1