Cristin-prosjekt-ID: 500588
Sist endret: 21. januar 2016 09:04

Cristin-prosjekt-ID: 500588
Sist endret: 21. januar 2016 09:04
Prosjekt

Forekomst av funksjonshemning blant eldre i Norge

prosjektleder

Kenneth Aarskaug Wiik
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Kontaktinformasjon

Sted
Kenneth Aarskaug Wiik

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2015 Slutt: 31. mars 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forekomst av funksjonshemning blant eldre i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

En aldrende befolkning øker behovet for kunnskap om eldre personers helse og fungering. Både i Norge og internasjonalt er det imidlertid vanskelig å finne entydige svar på eldre personers helse og fungeringsgrad.

I dette prosjektet kartlegger vi forekomsten av funksjonsnedsettelser og funksjonshemninger blant eldre i Norge ved bruk av eksisterende datakilder basert på ulike teoretiske tilnærminger og målemetoder.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kenneth Aarskaug Wiik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Gro Gujord Tangen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Ellen Melbye Langballe

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 3 av 3