Cristin-prosjekt-ID: 500647
Sist endret: 21. januar 2016, 16:27

Cristin-prosjekt-ID: 500647
Sist endret: 21. januar 2016, 16:27
Prosjekt

Good Protestant, Bad Religion? Formatting Religion in Modern Society (GOBA)

prosjektleder

Tarald Rasmussen
ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 236851/F10

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi og religionsvitenskap

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Good Protestant, Bad Religion? Formatting Religion in Modern Society (GOBA)

Populærvitenskapelig sammendrag

The Good Protestant, Bad Religion? (GOBA) project seeks to overcome the simplicity of the good/bad-narrative currently dominating debates on religion in the public sphere by critically examining the mechanisms that lie behind this dichotomy as it is manifested at the nexus of state and civil society.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tarald Rasmussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Helge Årsheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Safet Bektovic

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Hallgeir Elstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Aud Valborg Tønnessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »