Cristin-prosjekt-ID: 500919
Sist endret: 23. januar 2016, 15:09

Cristin-prosjekt-ID: 500919
Sist endret: 23. januar 2016, 15:09
Prosjekt

Hvordan kan fagpersoner etterspørre hverdagskompetansen til eldre personer?

prosjektleder

Kari Margrete Hjelle
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Kartlegging • Systematiske oversikter

HRCS-helsekategori

 • Andre

HRCS-forskningsaktivitet

 • 7.1 Individuelle omsorgsbehov

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvordan kan fagpersoner etterspørre hverdagskompetansen til eldre personer?

Tittel

How may Health worker assess everyday competence among eldely People?

Tittel

Korleis kan fagpersonar etterspørje kvardagskompetansen hjå eldre personar?

Vitenskapelig sammendrag

Hverdagsrehabilitering er en arbeidsform som vektlegger personens helse og ressurser, fremfor ensidig fokus på sykdom og begrensninger. Denne arbeidsformen krever at fagpersoner anvender ulike kartleggingsmetoder, for å danne seg et helhetlig bilde av personen. Resultatet av denne kartleggingen kan si noe om personens hverdagskompetanse.

For å utvikle kunnskap om eldres hverdagskompetanse i dagliglivet, er det nødvendig å forstå hvordan hverdagsaktiviteter utføres, vedlikeholdes og tilpasses ettersom en blir eldre. Vi har presentert en mulig forståelse av begrepet hverdagskompetanse (Hjelle m.fl. 2014). Det er likevel begrenset med kunnskap knyttet til hvordan hverdagskompetansen til den enkelte eldre kan avdekkes. 

Mål med studien er å utvikle ny kunnskap om hvordan fagpersoner kan etterspørre hverdagskompetansen til eldre personer. Metoden som anvendes er integrative review. Det er en litteraturstudie som oppsummerer og sammenfatter representativ litteratur på aktuelt tema.

Metode

Integrative review

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Margrete Hjelle

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Susanne Grødem Johnson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Gunhild Helene Austrheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Sissel Alsaker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Hvordan kan eldres hverdagskompetanse synliggjøres og anvendes i hverdagsrehabilitering?

Hjelle, Kari Margrete; Johnson, Susanne Grødem; Alsaker, Sissel. 2014, Gyldendal Akademisk. NTNU, HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Hverdagskompetanse -hjemmeboende eldre sin viktigste ressurs?

Hjelle, Kari Magrete; Johnson, Susanne Grødem; Austrheim, Gunhild; Alsaker, Sissel. 2013, Fagkongress i ergoterapi. NTNU, HVLPoster
1 - 2 av 2