Cristin-prosjekt-ID: 501104
Sist endret: 25. januar 2016, 09:15

Cristin-prosjekt-ID: 501104
Sist endret: 25. januar 2016, 09:15
Prosjekt

Del II : Karis tegneundervisning – Analyse av Kari Torjussens studieopplegg for 1. frihåndsklasse ved SHKS i årene 1947 - 1990.

prosjektleder

Karen Disen
ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2015 Slutt: 1. juli 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Del II : Karis tegneundervisning – Analyse av Kari Torjussens studieopplegg for 1. frihåndsklasse ved SHKS i årene 1947 - 1990.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet er en videreføring av "KARIs TEGNEUNDERVISNING – Analyse av Kari Torjussens studieopplegg for 1. frihåndsklasse ved SHKS i årene 1947 - 1990".

Kari Torjussen (1922 - ) virket som tegnelærer ved Statens Håndverks - og Kunstindustriskole (SHKS) fra 1947 - 1990. Da hun før sin avgang ryddet og ordnet sitt omfattende arkiv av innsamlede elevarbeider, deltok jeg i utvelgelsen. Dette utvalgte materialet ble avlevert til Riksarkivet/ Statsarkivet. Høsten 2011 leverte Kari alt undervisningsmateriale hun hadde tatt vare på til Kunsthøgskolen. Det består av to A4-permer og kalles Karis personlige arkiv. Dette samlede arkiv materialet er unikt . Som lærer i tegning, har jeg ønsket å undersøke det nærmere for å finn ut om noe fortsatt kan ha relevans i dagens undervisning.
I løpet av de tre siste årene har jeg gått gjennom hele materialet. Min oppgave har vært å sammenstille Karis tanker, skisser og oppgavetekster fra det personlige arkivet, med tegningene som er besvarelser av oppgaver hun har gitt. Det finnes ingen direkte sammenheng mellom Karis permer og tegningene i arkivet. Utfordringen har vært å finne metoder til å synliggjøre
grunnleggende aspekter i tegneundervisningen. Arbeidet har derfor preg av grunnforskning. Utfra valgte, visuelle parametre har jeg sortert og sammenstilt utdrag fra det private arkivet og tegningene i Statsarkivet . Fotograferingen av tegningene krevet spesialtillatelse og alt er gjort med eget kamera. Underveis i prosessen har jeg vært i løpende kontakt med Kari som fortsatt husker
mye. Hun gjennomgår resultatet som foreligger i Word/powerpoint . Dette dokumentet ønsker jeg å overføre til InDesign slik at det kan publiseres.
Målet for mitt engasjement med en tidligere kollega har vært å dokumentere, tilgjengeliggjøre og utdype en del av tegnefagets tradisjon og historie i SHKS/ Kunsthøgskolen og samtidig relatere det til min egen undervisning . Kunnskapen som kommer ut av dette prosjektet , danner basis for å evaluere og reflektere over tegnefaget som sådan og dets posisjon og videre utvikling i
Kunsthøgskolen.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Karen Disen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1