Cristin-prosjekt-ID: 501345
Sist endret: 26. januar 2016, 12:25

Cristin-prosjekt-ID: 501345
Sist endret: 26. januar 2016, 12:25
Prosjekt

Økokritikk og danning: lesninger av et utvalg norsk samtidslitteratur

prosjektleder

Ahmed Akef Khateeb
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 3. august 2015 Slutt: 31. oktober 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Økokritikk og danning: lesninger av et utvalg norsk samtidslitteratur

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektets overordnede problemstilling er å undersøke og analysere hvordan forestillinger om natur og barndom er fremtredende i et utvalg norsk samtidslitteratur for barn og unge. I prosjektet diskuterer jeg om skjønnlitteraturen fremdeles reproduserer romantiske og transcendentale holdninger til naturen, eller om disse danningsprototypene utfordres i nyere fremstillinger av natur og barndom. Prosjektet er forankret i forskningsgruppen «Nature in Children’s Literature» ved Høgskolen i Bergen.

Utgangspunktet for undersøkelsen er at tekstene i utvalget tematiserer barnets personlige erfaringer med natur, samtidig som de innbyr til refleksjon over menneskets kollektive forvaltning av naturen. I bildeboktrilogien om Garmann (2006, 2008, 2010) av Stian Hole, Maria Parrs bøker Vaffelhjarte (2005) og Tonje Glimmerdal (2009) og romanen Fredlaus (2006) av Ragnar Hovland møter leseren en rekke litterære karakterer som fremfor alt oppholder seg i naturens rom. Titler som Tonje Glimmerdal og Garmanns gate mer enn antyder hvordan karakterenes identitet kobles til omgivelsene. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ahmed Akef Khateeb

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1