Cristin-prosjekt-ID: 501359
Sist endret: 31. januar 2016, 11:46

Cristin-prosjekt-ID: 501359
Sist endret: 31. januar 2016, 11:46
Prosjekt

Validering av Edinburgh kognitiv- og atferdstest ved amyotrofisk lateral sklerose (ALS)

prosjektleder

Tiina Rekand
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 100
 • Legater/Stiftelser
  Prosjektkode: 471088
 • Fagforbundet
  Prosjektkode: 471088

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Amyotrofisk lateral sklerose • Screening • Cognition and Emotion • Test

HRCS-helsekategori

 • Nevrologisk

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1.4 Metodologi og målinger

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
41694143
Sted
Tina Taule

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Validering av Edinburgh kognitiv- og atferdstest ved amyotrofisk lateral sklerose (ALS)

Vitenskapelig sammendrag

Bakgrunn: Nyere forskning viser at kognitiv funksjonsnedsettelse hos pasienter med amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er vanligere enn tidligere antatt. Identifisering av kognitive vansker tidlig i sykdomsforløpet kan bidra til bedre og mer tilpasset behandling. ALS-spesifikke tester til dette formål er foreløpig ikke tilgjengelig på norsk.

Hensikt: 1) Oversettelse av the Edinburgh cognitive and behavioral amyotrophic lateral sclerosis screen (ECAS) til norsk språk og kultur. Dette innebærer utvikling av en normativ skåringstabell for verbal ordflyt. 2) Validering av ECAS, norsk versjon.

Metode: Studien gjennomføres i to trinn. Inkludert i trinn 1er friske personer (n=560). Hovedutfallsmål er verbal ordflyt. Inkludert i trinn 2 er pasienter diagnostisert med ALS (n=56) fra tre ulike sykehus i Norge og en frisk kontrollgruppe (n=56). Hovedutfallsmål er ECAS-skåre. Alle inkluderte er 35-85 år og har norsk som morsmål. Friske personer samsvarer med pasientgruppen hva gjelder alder og utdanningsnivå.

 

Background: Cognitive impairment in amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is shown for 30% of the patients. Screening early after diagnosis may contribute more tailored and individualized treatment. ALS-specific tests for this purpose are not yet available in Norwegian.

Purpose: 1) Translation of the Edinburgh cognitive and behavioral amyotrophic lateral sclerosis screen (ECAS) into Norwegian language and culture. This involves developing normative scores for verbal word fluency. 2) Validation of the ECAS, Norwegian version.

Methods: The study is twofold. Included in step 1 are healthy persons (n=560). The primary outcome is verbal word fluency. Included in step 2 are patients diagnosed with ALS (n=56) from three different hospitals in Norway and healthy controls (n=56). The primary outcome is ECAS-score. All participants are aged between 35 and 85 years and speak Norwegian as their first language. The healthy people and patients matches in age and level of education.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tiina Rekand

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Tina Taule

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Annbjørg Spilde Morland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Jörg Assmus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 4 av 4