Cristin-prosjekt-ID: 501749
Sist endret: 12. desember 2016, 10:25

Cristin-prosjekt-ID: 501749
Sist endret: 12. desember 2016, 10:25
Prosjekt

Natur og visualitet i bildeboka "Sånt som er" av Svein Nyhus

prosjektleder

Marianne Røskeland
ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 28. januar 2016 Slutt: 15. juni 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Natur og visualitet i bildeboka "Sånt som er" av Svein Nyhus

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med prosjektet er å utforske hvordan indre visuelle forestillinger skapes i møte med ord og bilder i bildeboka Sånt som er av Svein Nyhus, men også å utforske hva dette perspektivet kan si om det å forholde seg til det som "er", blant annet natur og naturfenomener.

Det litterære språket har stort potensial for å skape visuelle forestillinger hos leseren. I denne studien handler det altså om hvordan slik indre bildedanning kan relateres til en bildebok. Sånt som er inneholder en fiktiv fortelling, men også en samling plansjer med fantasifulle kategorier over det som «er» og kan leses som en filosofisk (fag)bok om verden og væren. Siden tegningene er grove og «uferdige», kan det påstås at både ordene og bildene krever skaping av visuelle forestillinger.

I tillegg til analyse av utvalgte oppslag i boka vil jeg bruke konkrete leseerfaringer med barn i ulike aldre (3 og 5 år) for å belyse problemstillingen og dermed gi eksempler på at bokas estetiske potensial kan realiseres på høyst ulike måter. 

Teori hentes fra flere felt, som estetikk og generell bildebokforskning. Begrepet «ekfrase» er interessant for å diskutere ordenes evne til å beskrive noe vi kan se eller se for oss. Innfallsvinkler fra økokritikk, blant om forholdet mellom barn og natur kan trekkes inn. Visuelle forestillinger er vesentlig for forståelse av fiksjon, men også for danning av ideer, begreper og kanskje også holdninger til det som fins.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Marianne Røskeland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1