Cristin-prosjekt-ID: 501801
Sist endret: 1. februar 2016, 14:21

Cristin-prosjekt-ID: 501801
Sist endret: 1. februar 2016, 14:21
Prosjekt

Forskergruppe i språk og samfunn

prosjektleder

Agnete Nesse
ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Språkvitenskapelige fag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt
 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Aktivt
Start: 28. januar 2016 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forskergruppe i språk og samfunn

Vitenskapelig sammendrag

Forskergruppen i språk og samfunn ble opprettet av Petter Haugereid, Agnete Nesse (leder), Randi Neteland og Kristel Zilmer ved Norskseksjonen, Avdeling for lærerutdanning, desember 2015. Andre ansatte og masterstudenter som skriver om relevante emner vil kunne bli invitert inn til deltakelse, enten på enkelte møter eller som medlemmer av gruppen.

 

Forskningsinteresser

Medlemmene i forskergruppen arbeider med temaet språk og samfunn fra ulike teoretiske og metodiske perspektiver, og har som mål å frembringe ny kunnskap både om språket som system og språket i bruk.

Sosiolingvistikk: Studiet av korrelasjon mellom språk og det samfunnet som omgir språkbrukeren.

Korpuslingvistikk Bruk av digitaliserte tekstsamlinger i studiet av språklige regelmessigheter.

Historisk lingvistikk og literacy: Studiet av språk, språkbruk og skriftkyndighet i historisk og komparativt perspektiv.  

 

Relevans for undervisning og veiledning ved AL, BLU, GLU, Master, ph.d. , etter- og videreutdanning

Medlemmene i forskingsgruppen er med sin forsking med på å bygge opp kunnskapen om språk, språkbruk og relasjonene mellom språk og samfunn. Forskingen har direkte relevans for den forskingsbaserte undervisningen Høgskolen i Bergen tilbyr i emner som grammatikk, barns språkutvikling, sosiolingvistikk, språkhistorie, literacy, språk- og tekstkunnskap. Den får også indirekte relevans for undervisningen høgskolen tilbyr i emner som språklig bevissthet, lese- og skriveopplæring, norsk som andrespråk og vurdering.

I tillegg vil forskergruppen kunne bidra i veiledning av studenter, for eksempel ved å inkludere studenter i forskingsprosjekter, henvise til relevant faglitteratur og relevante søkemotorer. Gruppen har høy kompetanse både på oppbygging av store korpus og bearbeidelse av store datamengder, og på innsamling og behandling av kvalitativt materiale, utvikling av intervjuteknikk og transkripsjon av intervju.

 

Internasjonale kontakter – internasjonal betydning

Medlemmene i gruppen er representert i internasjonale forskingsnettverk og deltar i tillegg jevnlig på internasjonale konferanser og i internasjonale publikasjoner, og bidrar derved både til å gjøre HiB kjent utenfor Norge og til å bringe internasjonale impulser til HiB. For medlemmenes publiseringer og andre aktiviteter, henviser vi til innføringene i CHRIstin.

 

Aktiviteter

Forskergruppens medlemmer har individuelle prosjekter, og samarbeidet i gruppen handler om å gi hverandre faglig respons og å utnytte deltakernes ulike kompetanser. Det er planlagt følgende aktiviteter:

 • Arbeidsmøter knyttet til tekster skrevet av medlemmene i forskergruppen. Diskusjon rundt tekstoppbygging, argumentasjon, presentasjon av teori og metode og lignende.
 • Samarbeid om metoder og databehandling.
 • Seminar der medlemmene og/eller studenter presenterer pågående arbeid.
 • Seminar der eksterne fagfeller innleder til diskusjon over relevante tema.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Agnete Nesse

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

Kristel Zilmer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Petter Haugereid

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Randi Neteland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Runic Writing in Medieval Bergen.

Zilmer, Kristel. 2015, Exploring the Middle Ages. HVLPoster

Unique lexical entries in a subconstructional grammar.

Haugereid, Petter. 2015, The 22nd International Conference on Head-Driven Phrase Structure Grammar. UIBVitenskapelig foredrag

Språkleg praksis i ein multikulturell barnehage.

Bugge, Edit; Gujord, Ann-Kristin Helland; Neteland, Randi; Selås, Magnhild. 2015, MONS 16 . UIB, HVLVitenskapelig foredrag

A grammar design accommodating packed argument frame information on verbs.

Haugereid, Petter. 2011, 25th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation. UIBVitenskapelig foredrag

The adverb argument intersection field in a left-branching grammar of Norwegian.

Haugereid, Petter. 2012, The 19th International Conference on Head-driven Phrase Structure Grammar. UIBVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »