Cristin-prosjekt-ID: 501815
Sist endret: 28. januar 2016, 15:49

Cristin-prosjekt-ID: 501815
Sist endret: 28. januar 2016, 15:49
Prosjekt

Språktileigning og dialektal språksosialisering blant barnehagebarn

prosjektleder

Randi Neteland
ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 1. januar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Språktileigning og dialektal språksosialisering blant barnehagebarn

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med forskingsprosjektet «Språktileigning og dialektal språksosialisering blant barnehagebarn i Bergen» er å finne moglege forklaringar på korleis barn som veks opp i eit heterogent språksamfunn (som Bergen) med mykje variert språkbruk (både ulike språk og ulike dialektar) i innputten, likevel tileignar seg den lokale dialekten.

Prosjektet er eit sjølvstendig delprosjekt av det overordna prosjektet Språkleg praksis i ein fleirkulturell barnehage (leiar: Magnhild Selås, UiB). I dette prosjektet er måla å undersøke korleis språket brukast i ein fleirkulturell barnehage med mange minoritetsspråklige barn, og korleis det eventuelt endrar seg etter eit politisk vedtak om ei maksimumsgrense på 70 % minoritetsspråklege. Netelands bidrag i dette prosjektet er å samle inn og analysere samanliknbare data frå ein barnehage med eit gjennomsnittleg tal på minoritetsspråklege barn.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Randi Neteland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Språkleg praksis i ein multikulturell barnehage.

Bugge, Edit; Gujord, Ann-Kristin Helland; Neteland, Randi; Selås, Magnhild. 2015, MONS 16 . UIB, HVLVitenskapelig foredrag
1 - 1 av 1