Cristin-prosjekt-ID: 501947
Sist endret: 26. oktober 2020 15:06

Cristin-prosjekt-ID: 501947
Sist endret: 26. oktober 2020 15:06
Prosjekt

Familiens hus som arena for helsefremming

prosjektleder

Ingunn Skjesol
ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emneord

Helsefremming • Barn • Tverrfaglig samarbeid • Familie • Lavterskeltilbud • Integrering

Kategorier

Prosjektkategori

  • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2014 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Familiens hus som arena for helsefremming

Vitenskapelig sammendrag

 

Prosjektet ser på samhandlingen i Familiens hus, en norsk familiesenter modell der ulike tjenester som skal støtte barn, unge og deres familier er samlokalisert. Tjenestene skal arbeide tverrfaglig for å tilby gode helhetlige tjenester. Modellen legger vekt på å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, samt styrke barn og unges oppvekstsvilkår.

Datamaterialet generes gjennom ett feltarbeid med bruk av ulike kvalitative metoder som deltagende observasjon, individuelle intervju og fokusgruppeintervju. Tre Familiens hus lokalisert i forskjellige kommuner deltar i prosjektet.

Prosjektet utforsker hvordan husene fungerer, hva som definerer praksisen, hvordan de ulike aktørene samhandler og hvordan de opplever det å være en del av denne samhandlingen. Målet er å utvikle kunnskap om hvordan kommunale tjenester kan bidra til bedre oppvekstsvilkår for barn og unge.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingunn Skjesol

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Nord universitet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Verdien av åpne møteplasser.

Bulling, Ingunn Skjesol. 2020, Årsmøte Sparbu Sanitetsforening. NORDVitenskapelig foredrag

Familiens hus og frivillig sektor.

Bulling, Ingunn Skjesol. 2020, Ledernettverk Familiens hus . UITVitenskapelig foredrag

Exploring Family Centres. Creating Accessible and Integrated Family Support.

Bulling, Ingunn Skjesol. 2019, NORDDoktorgradsavhandling

Et kritisk blikk på tilgjengelighet i lavterskeltilbud.

Bulling, Ingunn Skjesol. 2019, Vernepleier.no. NORDPopulærvitenskapelig artikkel

Verdien av åpne møteplasser.

Bulling, Ingunn Skjesol. 2019, Vernepleier.no. NORDPopulærvitenskapelig artikkel
1 - 5 av 24 | Neste | Siste »