Cristin-prosjekt-ID: 501947
Sist endret: 25. september 2017 12:53

Cristin-prosjekt-ID: 501947
Sist endret: 25. september 2017 12:53
Prosjekt

Familiens hus som arena for helsefremming

prosjektleder

Ingunn Skjesol Bulling
ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emneord

Helsefremming • Barn • Tverrfaglig samarbeid • Familie • Lavterskeltilbud • Integrering

Kategorier

Prosjektkategori

  • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2014 Slutt: 1. september 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Familiens hus som arena for helsefremming

Vitenskapelig sammendrag

 

Prosjektet ser på samhandlingen i Familiens hus, en norsk familiesenter modell der ulike tjenester som skal støtte barn, unge og deres familier er samlokalisert. Tjenestene skal arbeide tverrfaglig for å tilby gode helhetlige tjenester. Modellen legger vekt på å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, samt styrke barn og unges oppvekstsvilkår.

Datamaterialet generes gjennom ett feltarbeid med bruk av ulike kvalitative metoder som deltagende observasjon, individuelle intervju og fokusgruppeintervju. Tre Familiens hus lokalisert i forskjellige kommuner deltar i prosjektet.

Prosjektet utforsker hvordan husene fungerer, hva som definerer praksisen, hvordan de ulike aktørene samhandler og hvordan de opplever det å være en del av denne samhandlingen. Målet er å utvikle kunnskap om hvordan kommunale tjenester kan bidra til bedre oppvekstsvilkår for barn og unge.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingunn Skjesol Bulling

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Nord universitet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Verdien av åpne møteplasser- familiestøtte med universell design.

Bulling, Ingunn Skjesol. 2017, Speed date- Forskningsdagene. NORDPopulærvitenskapelig foredrag

"Det er våre barn" Utforskning av tverrsektoriell samhandling i familiesenter.

Bulling, Ingunn Skjesol. 2017, Fakultetsamling FSH. NORDVitenskapelig foredrag

En mangfoldig møteplass- Åpen barnehage som integreringsarena.

Bulling, Ingunn Skjesol. 2017, Fakultetsamling FSH. NORDPoster

Stepping through the door. Exploring low-threshold services in Norwegian Family centres.

Bulling, Ingunn Skjesol. 2017, Fakultetsamling FSH. NORDPoster

Tverrfagligsamhandling i familiesenter.

Bulling, Ingunn Skjesol. 2017, Fagdag for familiesentrene i Bodø kommune. NORDFaglig foredrag
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »