Cristin-prosjekt-ID: 501948
Sist endret: 19. oktober 2016, 13:54

Cristin-prosjekt-ID: 501948
Sist endret: 19. oktober 2016, 13:54
Prosjekt

Simulering i ferdighetslaboratorier - hvilke muligheter kan det gi?

prosjektleder

Tone Johnsgaard
ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2015 Slutt: 31. mai 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Simulering i ferdighetslaboratorier - hvilke muligheter kan det gi?

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet «Simulering i ferdighetslaboratorier-hvilke muligheter kan det gi?» (2015). Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Mastergradsstudiet i klinisk sykepleie med spesialisering i anestesi, intensiv og operasjonssykepleie ved Høgskolen i Bergen og Kirurgisk Service Klinikk (KSK) ved Haukeland Universitetssykehus.

Med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet, er hensikten med prosjektet å undersøke hvilke muligheter simuleringssamarbeid i de nye ferdighetslaboratoriene kan gi for høgskolen og praksisfeltet. Deltagere i prosjektet vil være fagsykepleiere fra de aktuelle praksisfeltene – anestesi, intensiv og operasjon, og lærere og studenter fra Mastergradstudiet i klinisk sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie. Sammen vil vi utforske hvilke muligheter simulering gir, for så videre å kunne anvende disse i simuleringstrening. Erfaringer / funn fra dette prosjektet kan også videreføres til tverrfaglig simuleringssamarbeid. Prosjektet benytter kvalitativ design, med en tilpasset form av aksjonsforskning. Flerstegs -fokusgruppeintervju og simulerings vil benyttes til produksjon av data.

Tittel

Simulation in clinical skill laboratories – What are the possibilities?

Vitenskapelig sammendrag

The project "Simulation in clinical skill laboratories – What are the possibilities?" (2015)  - is a collaboration between the Master program in Clinical Nursing, Anesthesia, Critical Care and Operating Room Nursing, Bergen University College and Department of Anesthesia & Intensive Care, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway.

 

With focus on quality and patient safety, the objective of the project is to explore the possibilities simulation in the new laboratories can provide for the education and in practice.
Participants in the project will be senior nurses from the anesthesia unit and icu at HUH, faculty and students from the Master program in Clinical Nursing, Anesthesia, Critical Care and Operating Room Nursing at Bergen University College. Together we will explore what possibilities simulation provides, and then continue to incororate this into the simulation training. Experiences from this project will also provide the opportunity to be transfered further to interprofessional simulation collaboration. The project will use a qualitative design, with an adapted form of action research. The methods will be focus group interviews combined with simulation training.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tone Johnsgaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Marit Vassbotten Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Marit Hegg Reime

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Arvid Steinar Haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Aktiv cristin-person

Asgjerd Litlere Moi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »