Cristin-prosjekt-ID: 501972
Sist endret: 2. januar 2018, 14:16

Cristin-prosjekt-ID: 501972
Sist endret: 2. januar 2018, 14:16
Prosjekt

“Modernization of the multicultural education methods in pre-school and pre-primary education”

prosjektleder

Dziuginta Baraldsnes
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • EØS - Det europeiske økonomiske samarbeidsområde
  Prosjektkode: LT08

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emneord

Flerkulturell pedagogikk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Sted
Dziuginta Baraldsnes

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2016 Slutt: 30. september 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

“Modernization of the multicultural education methods in pre-school and pre-primary education”

Populærvitenskapelig sammendrag

The increasing intensity of political and socio-economic changes stimulates people‘s mobility across countries, which leads to a rapid growth in the number of multicultural families.

The aim to modernize pre-school and pre-primary education methods and means in order to contribute to the improvement of children‘s development and academic achievements.

The participation of the Norwegian higher education institution in the Project will enhance the international dimension and provide for successful application of the Norwegian best practice and experience in the Lithuanian pre-school and pre-primary education.

This project is going to be financed by the 2009-2014 European Economic Area Financial Mechanism within Programme No LT08 “EEA Scholarship Programme”.

Tittel

Prosjekt “Modernisering av multikulturelle pedagogiske metoder i barnehagen”

Populærvitenskapelig sammendrag

Den økende intensiteten av politiske og sosioøkonomiske endringer stimulerer befolkningens mobilitet på tvers av landene, noe som fører til en rask vekst i antallet av flerkulturelle familier.

Målet med dette prosjektet er å modernisere pedagogiske metoder i barnehagen for å bidra til forbedring av barns utvikling og akademiske prestasjoner.

Deltakelse av norsk høyere utdanningsinstitusjon i prosjektet vil styrke den internasjonale dimensjonen og i størst mulig grad sørge for en vellykket bruk av den beste praksisen fra Norge sammen med erfaringer fra barnehager i Litauen.
 

Dette prosjektet er finansiert av 2009-2014 EØS-finansieringsordningen innen LT08 "EØS Scholarship Programme".

prosjektdeltakere

prosjektleder

Dziuginta Baraldsnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Solveig Kalgraf

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Alicja Renata Sadownik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Lithuanian Educators' Experiences of Norwegian Early Childhood Education and Care during a Short Study Trip.

Sadownik, Alicja R.; Baraldsnes, Dziuginta; Kalgraf, Solveig. 2017, Universal Journal of Educational Research. HVLVitenskapelig artikkel

Kindergartens’ good practices in the context of an intercultural society. .

Sadownik, Alicja R.; Baraldsnes, Dziuginta. 2016, Modernisation of multicultural education methods for pre-school and pre-primary level. HVLFaglig foredrag

INTERCULTURAL LEARNING POSSIBILITIES DURING A SHORT STUDY TRIP: WHY (NOT) TRAVEL?

Sadownik, Alicja R.; Baraldsnes, Dziuginta; Kalgraf, Solveig. 2016, Modernisation of multicultural education methods for pre-school and pre-primary level. HVLFaglig foredrag

Kindergartens’ good practices in the context of an intercultural society– a few examples from Norway.

Sadownik, Alicja R.; Baraldsnes, Dziuginta. 2016, Languages Across Schools, Cultures, Borders: . HVLFaglig foredrag

Best practice of the Norwegian kindergartens’ experience in educating children in multicultural environment .

Baraldsnes, Dziuginta; Sadownik, Alicja R.. 2016, Multicultural kindergartens: challenges and solutions. HVLFaglig foredrag
1 - 5 av 5