Cristin-prosjekt-ID: 501980
Sist endret: 1. februar 2016 11:25
Cristin-prosjekt-ID: 501980
Sist endret: 1. februar 2016 11:25
Prosjekt

Retoriske landskap - kunstfagdidaktiske grunnlagsspørsmål

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Tidsramme

Beskrivelse

  • Norsk, nynorsk

Tittel

Retoriske landskap - kunstfagdidaktiske grunnlagsspørsmål

Vitenskapelig sammendrag

Mål: Prosjektet tematiserer korleis stader og stadtenking gir vilkår for, og rammer for ulike slag tekstunivers - litterære, vitskaplege, kunstfagdidaktiske.  

Om prosjektet: Gjennom ei samling nyskrivne og tidlegare publiserte essay syner prosjektet fram kva ei kunstfagdidaktisk tenking kan vere i møte med ulike kunstfag sine uttrykksformer og teoriar. Tematisk spenner tekstane frå essay om retorisk tausheit og sakprosaens etikk via utforsking av retoriske landskap i forfattarskapane til Holberg, Hamsun, Jonsson, Johannesen, Christensen, Sæterbakken, Fosse, til ulike retoriske landskap i kunstfagleg og kunstfagdidaktisk forsking. 

Metode

tekstanalyse, hermeneutikk

prosjektdeltakere