Cristin-prosjekt-ID: 501980
Sist endret: 1. februar 2016, 11:25

Cristin-prosjekt-ID: 501980
Sist endret: 1. februar 2016, 11:25
Prosjekt

Retoriske landskap - kunstfagdidaktiske grunnlagsspørsmål

prosjektleder

Aslaug Nyrnes
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 29. januar 2016 Slutt: 1. april 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Retoriske landskap - kunstfagdidaktiske grunnlagsspørsmål

Vitenskapelig sammendrag

Mål: Prosjektet tematiserer korleis stader og stadtenking gir vilkår for, og rammer for ulike slag tekstunivers - litterære, vitskaplege, kunstfagdidaktiske.  

Om prosjektet: Gjennom ei samling nyskrivne og tidlegare publiserte essay syner prosjektet fram kva ei kunstfagdidaktisk tenking kan vere i møte med ulike kunstfag sine uttrykksformer og teoriar. Tematisk spenner tekstane frå essay om retorisk tausheit og sakprosaens etikk via utforsking av retoriske landskap i forfattarskapane til Holberg, Hamsun, Jonsson, Johannesen, Christensen, Sæterbakken, Fosse, til ulike retoriske landskap i kunstfagleg og kunstfagdidaktisk forsking. 

Metode

tekstanalyse, hermeneutikk

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Aslaug Nyrnes

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1