Cristin-prosjekt-ID: 501989
Sist endret: 1. februar 2016 11:49
Cristin-prosjekt-ID: 501989
Sist endret: 1. februar 2016 11:49
Prosjekt

Naturfigurar og klimakrise: Ei nylesing av Vergil's hjul

prosjektleder

Aslaug Nyrnes
ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon ved Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 29. januar 2016 Slutt: 1. august 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Naturfigurar og klimakrise: Ei nylesing av Vergil's hjul

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Aslaug Nyrnes

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1