Cristin-prosjekt-ID: 502051
Sist endret: 26. januar 2017, 10:51

Cristin-prosjekt-ID: 502051
Sist endret: 26. januar 2017, 10:51
Prosjekt

Further Development of the Body Awareness Rating Scale (BARS) - Movement Quality Score (MQ) and Experience

prosjektleder

Liv Karin Helvik Skjærven
ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • Høgskolen i Bergen
  Prosjektkode: CRISTIN-ID: 502051

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fysioterapi

Emneord

Assessment tool

HRCS-helsekategori

 • Muskulatur og skjelett

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1 Underbyggende Forskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
+4755585689
Sted
Liv Helvik Skjærven

Tidsramme

Avsluttet
Start: 29. januar 2016 Slutt: 31. mai 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Further Development of the Body Awareness Rating Scale (BARS) - Movement Quality Score (MQ) and Experience

Populærvitenskapelig sammendrag

Body Awareness Rating Scale is a physiotherapeutic assessment tool especilly developed for persons suffering from long-lasting musculoskeletal pain and mental disorders. BARS has two parts, the physiotherapist observe and assess the movement quality and the patient are invited to describe the immediate movement experiences. When using the BARS, the physiotherapist directs the focus towards the patients movements, lying, sitting, standing, relational and walking: how the movements are performed, and how the movement habits and patterns are. BARS is used bot to plan teratment as well as a tool to study effect of treatment.   

Vitenskapelig sammendrag

Body Awareness Rating Scale (BARS) was developed in the late 1980s as a physiotherapeutic assessment tool for patients suffering from long-lasting musculoskeletal disorders and mental health problems. It consist of two parts: (1) observation and scoring of movement quality based on 12 movements and (2) interview with the patient about the immediately movement awareness described by patients after exploring each of the movements.  A first study of reliability and validity of scroing the movement quality is done. BARS is further integrated in a PhD project, a larger RCT study on Hip-OA patients.  

This project include three MSc projects with three different focus made in order to further elaborate BARS as a clinical assessment tool within physiotherapy. The three are : 1) "How we move, influence how we sense - A systematic review of publications about experiences on how movement awareness influences musculoskeletal pain", 2) "Learning to observe movement quality in BARS - a cross sectional longitudinell mixed methods study" and 3) "Use of the assessment tool Body Awareness Rating Scale (BARS) in adults suffering from Scoliosis". Study design, research methodology and methods are accordingly chosen in line with each of the three studies and their research questions. The three MSc projects are connected to the BBAM studyprogram at HiB. It is made in order to strengthen the BARS-MQ as a reliable and valide assesment tool.       

Metode

The three MSc projects have diferent desgin and research methodology and methods. Project 1 is a systematic review; project 2 is a Cross Sectional Longitudinal Mixed Method; project 3 has an quantitative appraoch to the data material.   

Utstyr

Intet spesielt.

Tittel

Body Awareess Rating Scale (BARS) - Bevegelseskvalitet og bevegelseskjennskap

Vitenskapelig sammendrag

Body awareness Rating Scale var utviklet i Norge på 1980-tallet og er en fysioterapeutisk undersøkelse til bruk for pasienter som lider av langvarig muskelskjelett lidelser og psykiske problem. BARS består av to deler; fysiotera-peutens observasjon av bevegelseskvalitet og pasientens beskrivelse av bevegelseskjennskap. I undersøkelsen inngår 12 bevegelser: ligge, sitte, stå, gå og relasjonsbevegelser. En første studie rettet mot reliabilitet og validitet er nettopp publisert. Videre inngår BARS i en større RCT, med et stort undersøkelsesbatteri, en studie designet for å undersøke ikke-opererte hoftepasienter.  

herværende prosjektet springer ut fra BBAM studiet, HiB, og tre MSc studenter skal studere BARS. De tre har følgende arbeidtitler: 1) "How we move, influence how we sense - A systematic review of publications about experiences on how movement awareness influences musculoskeletal pain", 2) "Learning to observe movement quality in BARS - a cross sectional longitudinall mixed methods study" and 3) "Use of the assessment tool Body Awareness Rating Scale (BARS) in adults suffering from Scoliosis". De tre studiene er del-prosjekt for å videreutvikle BARS som undersøkelses verktøy i fysioterapi.  

Metode

Studiens desgn, forskningsmetodologi og metode er følgelig utviklet i tråd med de tre ulke problemstillingene/forskningsspørsmålene. Prosject 1 er en systematisk revju; prosject 2 er en Cross Sectional Longitudinal Mixed Method; prosject 3 har en kvantitative og en kvalitativ tilnærming i tråd med BARS to deler. 

Utstyr

Intet spesielt

prosjektdeltakere

prosjektleder

Liv Karin Helvik Skjærven

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Mary-Anne Sundal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Reliability and validity of the Body Awareness Rating Scale (BARS), an observational assessment tool of movement quality.

Skjærven, Liv Helvik; Gard, Gunvor; Sundal, Mary-Anne; Strand, Liv Inger. 2015, European Journal of Physiotherapy. Lu, Ltu, UIB, HVLVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1