Cristin-prosjekt-ID: 502094
Sist endret: 24. januar 2018, 16:33

Cristin-prosjekt-ID: 502094
Sist endret: 24. januar 2018, 16:33
Prosjekt

INESS

prosjektleder

Victoria Kay Rosén
ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 195323

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2010 Slutt: 30. juni 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

INESS

Vitenskapelig sammendrag

Infrastructure for the Exploration of Syntax and Semantics

prosjektdeltakere

prosjektleder

Victoria Kay Rosén

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen

Petter Haugereid

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen

Gyri Smørdal Losnegaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen

Martha Thunes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Gunn Inger Lyse Samdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Exploring Treebanks with INESS Search.

Rosén, Victoria; Dyvik, Helge J. Jakhelln; Meurer, Paul; De Smedt, Koenraad. 2017, Linköping University Electronic Press. NORCE, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Interactive Visualizations in the INESS Treebanking Infrastructure.

Meurer, Paul; Rosén, Victoria; De Smedt, Koenraad. 2016, NORCE, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

MWEs in treebanks: From survey to guidelines.

Rosén, Victoria; De Smedt, Koenraad; Losnegaard, Gyri Smørdal; Bejček, Eduard; Savary, Agata; Osenova, Petya. 2016, European Language Resources Association. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

NorGramBank: A ‘Deep’ Treebank for Norwegian.

Dyvik, Helge J. Jakhelln; Meurer, Paul; Rosén, Victoria; De Smedt, Koenraad; Haugereid, Petter; Losnegaard, Gyri Smørdal; Samdal, Gunn Inger Lyse; Thunes, Martha. 2016, European Language Resources Association. NORCE, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

The enrichment of lexical resources through incremental parsebanking.

Rosén, Victoria; Thunes, Martha; Haugereid, Petter; Losnegaard, Gyri Smørdal; Dyvik, Helge J. Jakhelln; Meurer, Paul; Samdal, Gunn Inger Lyse; De Smedt, Koenraad. 2016, Language Resources and Evaluation. NORCE, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 23 | Neste | Siste »