Cristin-prosjekt-ID: 502204
Sist endret: 16. august 2018, 09:50

Cristin-prosjekt-ID: 502204
Sist endret: 16. august 2018, 09:50
Prosjekt

Sirkus som danning

prosjektleder

Karen Vibeke Klepsvik
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 10. februar 2016 Slutt: 30. juni 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sirkus som danning

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet er et delprosjekt i forskergruppen Danningsperspektiver - kroppsøving, fysisk fostring og idrett.

Mål

Få belyst et tverrfaglig prosjekt i en ny utdanning – BLU, med utgangspunkt i faget fysisk fostring.

Om prosjektet

Den nye barnehagelærerutdanningen ble opprette i 2013. De største endringene med utdanningen er at det har gått fra fag til kunnskapsområder. I kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring, BULL, er et av de obligatoriske arbeidskravene et tverrfaglig prosjekt innenfor fagområdene, pedagogikk, fysisk fostring og drama. Prosjektet har fått navnet «Sirkusprosjektet» og strekker seg over tre uker. Høydepunktet er visning av små sirkus forestillinger for barnehagebarn i slutten av prosjektperioden.

Vi lyst å finne ut hva dette prosjektet har gjort med studentenes begynnende danningsreise til å bli barnehagelærer, og se det i lys av nyere danningsteori.  

Metode

Mixed methods

prosjektdeltakere

prosjektleder

Karen Vibeke Klepsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Anne Henriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Signe Vibeke Vevatne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3