Cristin-prosjekt-ID: 502330
Sist endret: 18. mai 2018, 11:15

Cristin-prosjekt-ID: 502330
Sist endret: 18. mai 2018, 11:15
Prosjekt

Vannbasert friluftsliv i en skolekontekst - trygg ferdsel i, ved og på vann

prosjektleder

Torbjørn Lundhaug
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Andre idrettsfag • Fagdidaktikk

Emneord

Barnehagelærerutdanning • Barnehage • Kroppsøvingslærerstudenter • Friluftsliv • Kroppsøving • Kroppslig lek ute i naturen • Grunnskolen

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid
 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 31. januar 2016 Slutt: 31. januar 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vannbasert friluftsliv i en skolekontekst - trygg ferdsel i, ved og på vann

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med prosjektet er å forske på hvordan studenters læring og ledelse kommer til uttrykk i en nyutviklet undervisningspraksis i livredning og vannbasert friluftsliv. Høsten 2015 kom nye kompetansemål i kroppsøving som sier at elevene skal praktisere trygg ferdsel og gjøre risiko- og sikkerhetsvurderinger i, ved og på vann, under varierte værforhold (KD). I prosjektet blir det undersøkt hvordan ny undervisningspraksis utprøves og erfares, og hvordan kroppsøvingslærerstudentene sine turledererfaringer kan bidra til danning gjennom egen friluftslivspraksis. Dialektikken mellom miljøets påvirkning, lærerens undervisning og studentenes egen arbeidsprosess belyses. Prosjektet inneholder både utviklingsarbeid og forskning. Utviklingsarbeidet skal resultere i en dokumentarfilm som kan brukes i lærerutdanningen og i grunnskolen. Prosjektet sitt forskningsmål er å undersøke «Situasjonsbestemt læring i livredning utendørs». Studentene sine erfaringer og hvordan dette har bidratt til å forme deres gryende profesjonsidentitet blir belyst. Resultatet vil bli en artikkelen i en ny antologi om pedagogikk i friluftsliv.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet sitt forskningsmål er å undersøke «Situasjonsbestemt læring og ledelse i livredning utendørs». Studentene sine opplevelser og erfaringer med et turledelsesprosjekt, og hvordan dette har bidratt til å forme deres gryende profesjonsidentitet blir belyst. Conditional outdoor leadership theory (COLT) blir benyttet som et analyseverktøy. COLT-teorien handler om sammenhenger mellom ledelsesstiler, ledelsesorientering og i hvilke grad faktorer i situasjonen er gunstige eller ugunstige. Disse faktorene kan være miljømessige faktorer som vær og risiko, personlig kompetanse hos den enkelte i gruppen, gruppefelleskapet, lederkompetanse og konsekvensene av eventuelle avgjørelser (Priest and Gass 2005). Abstract til artikkelen er sendt inn til en ny antologi om pedagogikk i friluftsliv.

Metode

Intervju, observasjon, video, refleksjonsnotater.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Torbjørn Lundhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Tom Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Karl-Ingolf Løtveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Nye kompetansemål i kroppsøving-mer vannbasert friluftsliv?

Løtveit, Karl; Lundhaug, Torbjørn. 2016, Forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. HVLFaglig foredrag
1 - 1 av 1