Cristin-prosjekt-ID: 502339
Sist endret: 15. november 2016, 16:31

Cristin-prosjekt-ID: 502339
Sist endret: 15. november 2016, 16:31
Prosjekt

Erfaringer med rehabiliteringsforløp for eldre personer som har gjennomgått hoftebrudd

prosjektleder

Graziella Van den Bergh
ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Fysioterapi

Emneord

Helsetjenesteforskning

HRCS-helsekategori

 • Skader og ulykker
 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1.5 Ressurser og infrastruktur (underbyggende)
 • 8.1 Organisering og levering av tjenester

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Sted
Graziella Van den Bergh

Tidsramme

Avsluttet
Start: 16. november 2015 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Erfaringer med rehabiliteringsforløp for eldre personer som har gjennomgått hoftebrudd

Vitenskapelig sammendrag

Formålet med studien er å få økt innsikt i fysioterapeuters erfaringer knytt til behandlinga av pasientar med hoftebrydd, samt i tidligere pasienters erfaringer med deres rehabiliteringsforløp etter hoftebrudd. Dette vil kunne gi en økt forståelse av behandlingsforløpet som eldre voksne gjennomgår samt gi innsikt i begrensninger og muligheter som oppleves på ulike tidspunkt i forløpet og i ulike ledd av fysioterapi-, ergoterapi og helsetjenesten generelt.

Problemstillingene vil være:

- Hvordan erfarer fysioterapeuter, ergoterapeuter og tidligere brukere av helsetjenester etter et hoftebrudd, ulike deler av behandlingskjeden og rehabiliteringsforløpet og i ulike deler/ på ulike nivåer av helsevesen? (spesialist- og kommunehelsetjenesten)

Metode

Helsearbeidere vil rekrutteres som frivillige informanter med erfaring fra ulike nivåer i spesialist- og kommunehelsetjenesten, og fra ulike institusjoner og kommuner, for å tilføre et komparativt grunnlag (som by- og land, sentrale og mindre sentrale steder etc.).

Tidligere brukere av helsetjenesten vil rekrutteres på frivillig grunnlag i rukerforeninger som Osteoporose foreningen eller Ryggforeningen, hvor det kan være et visst antall personer med erfaring fra helsevesen etter hoftebrudd.

Datainnsamleren, i dette tilfelle master (1)- og bachelorstudenter (2) vil kontakte arbeidsgivere/ avdelingsledere for de ulike potensielle informanter, for å forklare prosjektet og be om godkjenning.

Utvalg:

15-20 personer vil utgjøre informantutvalget, avhengig av metoden brukt og antall rekruterte informanter (dybdeintervju eller fokusgruppe diskusjon)

Tittel

The continuum-of-care in the rehabilitation of older adults with hip fracture

Vitenskapelig sammendrag

The aim of this case study is to examine Norwegian physiotherapists' experiences with the rehabilitation process of older adults after hip fracture. In particular, promoting and challenging factors affecting the continuum-of-care across the different levels of health care services and institutions would be studied. Research questions are:

- How do physiotherapists experience the various stages of the rehabilitation process of older patients after a hipfracture, across the levels of care and across the various institutions involved.

 

Metode

Healthworkers/physiotherapists with experience from different levels of the health care system and with experience from different institutions (hospital, rehabilitation centres, nursing home and community-based services), as well as from municipalities of different sizes and in different parts of the country are recruited, to provide comparative material in this case study.

One master- and two bachelorstudents will collect the data. Ethical clearance is provided by the Norwegian Social Science Data board (NSD).

Sample:

15-20 informants, depending of the method used (in-depth interviews or focus group discussions)

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Graziella Van den Bergh

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Ingrid Hjolman Reed

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2