Cristin-prosjekt-ID: 502480
Sist endret: 9. desember 2017 15:55
Cristin-prosjekt-ID: 502480
Sist endret: 9. desember 2017 15:55
Prosjekt

COMPARE - Comparative perspectives in education in Southern Africa and Northern Europe

prosjektleder

Erlend Eidsvik
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Historie • Samfunnsgeografi • Pedagogiske fag • Språkvitenskapelige fag

Emneord

Utdanning og post-konflikt • Norden • Allmennlærerutdanning • Befolkningsgeografi • Development Studes • Afrikansk utdanning • International development cooperation

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Telefon
55589750
Sted
Erlend Eidsvik

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2016 Slutt: 31. januar 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

COMPARE - Comparative perspectives in education in Southern Africa and Northern Europe

Vitenskapelig sammendrag

Forskergruppa er ei tverrfagleg gruppe som skal fasilitere og styrke utdanningsrelevant forsking gjennom samarbeid med partnarar i sørlege Afrika og i Norden.

 

Gruppa skal bidra i forskingsfeltet med konkret deltaking i internasjonale konferansar arrangert gjennom SANORD-nettverket (The Southern African-Nordic Centre) , i tillegg til andre relevante nasjonale og internasjonale konferansar. Forskergruppa skal vere ein premissleverandør til SANORD Teacher Education Partners (STEP), der potensial og utfordringar innan skule, utdanning og lærarutdanning i Norden og Sørlige Afrika er heilt sentrale tematikkar.

 

Konferansebidraga skal munne ut i publikasjonar, og gjerne i medforfatterskap med forskarar frå fleire institusjonar (og regionar).

 

Forskingstema i gruppa er mellom anna:

 1. Lærebokstudier (i kva kontekst er lærebøkene skrive / korleis er dei ulike fagdisiplinane formidla i lærebøkene i ulike nasjonale og regionale kontekstar
 2. Læreplanstudier (kva er prosessane bak utforming av læreplanar / korleis blir læreplanar implementert i skulen)
 3. Korleis er historie undervist og formidla?
 4. Korleis blir kjønn og utdanning problematisert i dei ulike regionane?
 5. Kva er læraren si rolle i dei ulike regionane?

 

Forskergruppa vil vere eit bidrag i internasjonaliseringsstrategien til nye HVL. Aktiviteten til gruppa er kopla til studentutvekslingsinitiativ som allereie er etablert (University of KwaZulu-Natal, University of Western Cape og University of Cape Town), og til aktivitetane gjennom SANORD-nettverket.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Erlend Eidsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Siv Kristin Yndestad Borgen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Anders Daniel Faksvåg Haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Knut Einar Utnes Øyangen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Lars Leer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 19 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Recolonising the Learner? Imagined Geographies and geographical imaginations in ‘Urban Settlement Issues’ in South African Geography Textbooks.

Manik, Sadhana; Eidsvik, Erlend; Sefara, Jacob. 2017, SANORD Conference 2017 The Role of Universities In Research & Knowledge Transfer To Improve The Livelihoods In Southern Africa. HVLVitenskapelig foredrag

Academia in the context of constraint and a performative SDG agenda: A perspective on South Africa.

Maistry, Suriamurthee; Eidsvik, Erlend. 2017, African Minds. UNIKWAZULU, HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Norway as an Example in the UK Women’s Suffrage Campaign.

Rosland, Sissel. 2017, NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. HVLVitenskapelig artikkel

Inequality, coloniality and genocide: The construction of hegemonic memory in Namibia.

Eidsvik, Erlend. 2017, Globalisation at the crossroads. Rethinking inequalities and boundaries. EADI NORDIC Development Conference 2017 . HVLVitenskapelig foredrag

Global forståelse. Barnehagelæreren som kulturell brobygger.

Bergersen, Ane. 2017, Fagbokforlaget. HVLVitenskapelig monografi
1 - 5 av 17 | Neste | Siste »