Cristin-prosjekt-ID: 502484
Sist endret: 1. februar 2016, 12:16

Cristin-prosjekt-ID: 502484
Sist endret: 1. februar 2016, 12:16
Prosjekt

Variert undervisning i norskfaget ved lærerutdanningen

prosjektleder

Ellen Birgitte Johnsrud
ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Emneord

Norskdidaktikk • Undervisningsmetoder • Omvendt undervisning

Kategorier

Prosjektkategori

  • Pedagogisk utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2016 Slutt: 31. januar 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Variert undervisning i norskfaget ved lærerutdanningen

Populærvitenskapelig sammendrag

Et utviklingsprosjekt der vi ønsker å involvere studentene i grunnutdanningen i utprøving av ulike former for «Omvendt undervisning» i norsk. Det vil si at klasseundervisningen i større grad blir oppgavearbeid og læring gjennom samarbeid. Planen er at dette arbeidet skal munne ut i en fagtekst, muligens som del av en lærebok om nye undervisningsformer. 

Ved hjelp av tilbakemelding fra studentene, vil vi undersøke hvilke metoder de har størst læringsutbytte av. Vi vil benytte oss av digitale hjelpemidler og de mulighetene for interaktivitet som ligger i de løsningene vi allerede har tilgjengelig på HiB. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ellen Birgitte Johnsrud

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1