Cristin-prosjekt-ID: 502498
Sist endret: 25. januar 2017, 15:57

Cristin-prosjekt-ID: 502498
Sist endret: 25. januar 2017, 15:57
Prosjekt

Fra faglærer til kunnskapsområdelærer i Kunst, kultur og kreativitet - dialog om endring

prosjektleder

Gro Merete Eide
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. januar 2015 Slutt: 31. august 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fra faglærer til kunnskapsområdelærer i Kunst, kultur og kreativitet - dialog om endring

Vitenskapelig sammendrag

Gjennom arbeidet med Rapport nr.2 2015 for Følgegruppen for barnehagelærerutdanning, kom det fram en rekke problemstillinger knyttet til endring. En av utfordringene som Følgegruppa peker på i Rapporten er: «Fagidentitetane vert utfordra i den nye utdanninga – frå disiplinorientert fagidentitet, til identitet som barnehagelærerutdannar.»

Vi ønsker å diskutere temaer som kommer opp i fokusgruppeintervjuet – ifht fagidentitet og profesjonsidentitet hos de lærerne som arbeider i kunnskapsområdet kunst, kultur og kreativitet.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gro Merete Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Jorunn Spord Borgen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Inger-Lisa Møen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NLA Høgskolen
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Fra faglærer til kunnskapsområdelærer - dialoger om endringer.

Eide, Gro Merete; Møen, Inger-Lisa. 2016, Nordisk Lærerutdanningskonferanse. NLA, HVLVitenskapelig foredrag

Fra faglærer til kunnskapsområdelærer i kunst, kultur og kreativitet - dialoger om endring.

Eide, Gro Merete. 2017, Nettverkskonferanse - Dybdekunnskap i kunst og håndverk. HVLVitenskapelig foredrag

Erfaringer fra musikkfaget i BLU og kunnskapsområdet KKK. Hva skjer og hvordan finner vi igjen fagene i den nye utdanningen? .

Eide, Gro Merete; Thorkildsen, Kari; Hodneland, Kari Gina. 2015, Nettverkskonferanse musikk. Framtidens lærerutdanning i musikk, BLU og GLU.. HVLFaglig foredrag

Kunnskapsområdet kunst, kultur og kreativitet - eit fagleg djupdykk.

Eide, Gro Merete; Møen, Inger-Lisa; Hernes, Leif; Sataøen, Svein Ole. 2015, NLA, OSLOMET, HVLFaglig kapittel
1 - 4 av 4