Cristin-prosjekt-ID: 502566
Sist endret: 1. februar 2016, 22:08

Cristin-prosjekt-ID: 502566
Sist endret: 1. februar 2016, 22:08
Prosjekt

Science in pre-schools – conversations in sun and rain

prosjektleder

Marianne Presthus Heggen
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Matematikk og naturvitenskap • Fagdidaktikk

Emneord

Alternative læringsarena • Friluftsbarnehager • Naturbarnehager • Barnehage • Begrepslæring i naturfag

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2016 Slutt: 1. juni 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Science in pre-schools – conversations in sun and rain

Tittel

Naturfag i barnehagen - samtaler i sol og regn

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marianne Presthus Heggen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1