Cristin-prosjekt-ID: 502895
Sist endret: 2. februar 2016, 11:51

Cristin-prosjekt-ID: 502895
Sist endret: 2. februar 2016, 11:51
Prosjekt

Korlederen - en refleksjon rundt prosjektlederrollen av et kunstnerisk utviklingsarbeid.

prosjektleder

Trine Daviknes
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Korlederen - en refleksjon rundt prosjektlederrollen av et kunstnerisk utviklingsarbeid.

Populærvitenskapelig sammendrag

Jeg dirigerer personalkoret KORFUH som en del av mine arbeidsoppgaver ved HiB-AL. Koret består av sangglade mennesker som jobber ved AL, AHS og AI ved HiB, UiB og Kunsthøgskolen i Bergen. Min oppgave er å inspirere dem, jobbe med å finne en god balanse mellom det musikalske og det sosiale, være med å skape glede, mestringsfølelse, mening og opplevelopplevelser med koraktiviteten som de bruker sin fritid på. Kormedlemmene gir tydelig uttrykk for at de trives med å synge sammen, og det felleskapet som oppstår i koret, er viktig for dem.

Høsten 2014 jobbet koret med et visuelt og auditivt produkt; en konsert med kor, solister, musikere og bilder i en fortellerform. Tittel: Norge gjennom 200 år fra 1814 – 2014. I den forbindelse har jeg gått inn med forskerblikk og sett på ulike sider ved prosjektlederrollen av et kunstnerisk utviklingsarbeid. Hvilke utfordringer står en leder av et kunstnerisk utviklingsprosjekt overfor? Hvilke ledelsesstrategier bør en slik leder velge for å balansere motstridende behov når man på den ene siden skal være en tydelig leder, og på den andre siden kunne gi rom for kunstneriske innspill fra deltakerne i prosjektet?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trine Daviknes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Tiri Beate Bergesen Schei

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2