Cristin-prosjekt-ID: 502936
Sist endret: 13. mars 2018 01:15
Cristin-prosjekt-ID: 502936
Sist endret: 13. mars 2018 01:15
Prosjekt

Intimate partner violence – gender, equality and power

prosjektleder

Margunn Bjørnholt
ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Finansiering

 • Justis- og beredskapsdepartementet

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. mars 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Intimate partner violence – gender, equality and power

Tittel

Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Margunn Bjørnholt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Hannah Helseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Ole Kristian Hjemdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
1 - 3 av 3