Cristin-prosjekt-ID: 502936
Sist endret: 13. mars 2018 01:15
Cristin-prosjekt-ID: 502936
Sist endret: 13. mars 2018 01:15
Prosjekt

Intimate partner violence – gender, equality and power

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Finansiering

Tidsramme

Beskrivelse

  • Engelsk
  • Norsk, bokmål

Tittel

Intimate partner violence – gender, equality and power

Tittel

Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt

prosjektdeltakere