Cristin-prosjekt-ID: 504515
Sist endret: 7. juli 2017, 11:19

Cristin-prosjekt-ID: 504515
Sist endret: 7. juli 2017, 11:19
Prosjekt

Språklig variasjon bak kateteret. Læreres refleksjoner om krav til språkkompetanse i lærerprofesjonen

prosjektleder

Gunhild Tveit Randen
ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Emneord

Norsk som andrespråk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
40853629
Sted
Gunhild Tveit Randen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 30. juni 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Språklig variasjon bak kateteret. Læreres refleksjoner om krav til språkkompetanse i lærerprofesjonen

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunhild Tveit Randen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Dag Freddy Røed

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Marte Monsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

«En lærer skal jo alltid kunne mer enn elevene sine»: Oppfatninger om språklig variasjon blant minoritetsspråklige lærere.

Randen, Gunhild Tveit; Røed, Dag Freddy; Monsen, Marte. 2017, Den trettonde forskningskonferensen om nordens språk som andraspråk. HINNVitenskapelig foredrag

Lærerrefleksjoner om språklig variasjon.

Monsen, Marte; Randen, Gunhild Tveit. 2016, Tolfte Nationella konferensen i Svenska med Didaktisk inriktning. HINNVitenskapelig foredrag

Oppfatninger om flerspråklige læreres språkferdigheter.

Randen, Gunhild Tveit; Monsen, Marte. 2016, NOA Norsk som andrespråk. HINNVitenskapelig foredrag
1 - 3 av 3