Cristin-prosjekt-ID: 504532
Sist endret: 14. februar 2016, 22:13

Cristin-prosjekt-ID: 504532
Sist endret: 14. februar 2016, 22:13
Prosjekt

Klasseromskulturer for språklæring

prosjektleder

Lise Iversen Kulbrandstad
ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2005 Slutt: 31. desember 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Klasseromskulturer for språklæring

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Lise Iversen Kulbrandstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Innlandet

Erna Vibeke Gjernes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Anne Marit Vesteraas Danbolt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Teacher reflections on second language teaching in diverse classrooms in Oslo.

Kulbrandstad, Lise Iversen. 2014, ALA, 12th International Conference, Language Awareness. HINNVitenskapelig foredrag

Å bygge klasseromskulturer for språklæring, andrespråksopplæring i flerkulturelle klasserom.

Kulbrandstad, Lise Iversen. 2014, Högre seminarium i svenska språket/svenska som andraspråk. HINNVitenskapelig foredrag

"Säl er kaka på spanska" - arbete med litteracitet och flerspråklighet i norska klassrum.

Danbolt, Anne Marit Vesteraas; Kulbrandstad, Lise Iversen. 2013, Studentlitteratur AB. HINNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Approaching language teaching in diverse classrooms through action research.

Kulbrandstad, Lise Iversen. 2012, Children with possibilities. New conditions for learning and growing in a changing world. HINNVitenskapelig foredrag

Teacher Reflections under Changing Conditions for Literacy Learning in Multicultural Schools in Oslo.

Danbolt, Anne Marit Vesteraas; Kulbrandstad, Lise Iversen. 2012, Multilingual Matters. HINNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 35 | Neste | Siste »