Cristin-prosjekt-ID: 504731
Sist endret: 16. januar 2019, 10:54

Cristin-prosjekt-ID: 504731
Sist endret: 16. januar 2019, 10:54
Prosjekt

Møte med tekster på 5. trinn

prosjektleder

Anne Golden
ved Center for Multilingualism in Society across the Lifespan ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Center for Multilingualism in Society across the Lifespan ved Universitetet i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Møte med tekster på 5. trinn

Vitenskapelig sammendrag

Overgangen fra 4. til 5. trinn regnes tradisjonelt for å være spesielt krevende siden nye fag introduseres, fagene spesialiseres og lærebøkene har mer fagspesifikk informasjon og vanskeligere vokabular. På høsten på 5. trinn gjennomføres nasjonale prøver i lesing, engelsk og regning, prøver som skal bistå lærere i å tilrettelegge elevenes overgang mellom trinnene. Vi utforsker hvordan elevene takler de nye utfordringene, hva slags tekster og språkpraksiser de møter, og hvordan lærerne tilrettelegger undervisningen for at elevene skal kunne utvikle både språk og kompetanse i de ulike fagene. I et pilotprosjekt følger vi en gruppe elever gjennom to skoledager, observerer, intervjuer både lærere og elever og analyserer læreboktekstene og andre tekster de møter og tekstene de selv produser, for å se hvordan de forstår det faglige innholdet og selv gjør bruk av det.  

Tittel

Encounter with text in 5th grade

Vitenskapelig sammendrag

The transition from the 4th to 5th grade is traditionally considered to be especially demanding since new subjects are introduced, the subjects are specialized and the textbooks have more subject-specific information and difficult vocabulary. In the fall of 5th grade national tests in reading, English and mathematics are implemented, test meant to assist teachers in facilitating students' transition between grades. We explore how students cope with the new challenges, what kind of texts and language practices they encounter, and how teachers facilitate learning for their students so they develop both the language and the competence in various subjects. In a pilot project, we follow a group of students through two school days, observing, interviewing teachers and students, and analyze textbooks and other texts they encounter and the texts they produce, to see how they understand the academic content and make use of it themselves.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Golden

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Center for Multilingualism in Society across the Lifespan ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Lise Iversen Kulbrandstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Ordförråd och begrepp inom alla ämnen.

Golden, Anne; Kulbrandstad, Lise Iversen. 2016, HINN, UIODigitale læremidler

Femteklassinger lærer om edderkopper.

Kulbrandstad, Lise Iversen; Golden, Anne. 2016, Den sjuende nasjonale forskerkonferansen om norsk som andrespråk. HINN, UIOVitenskapelig foredrag

Flerspråklige elever møter skolefagenes tekster. En forskningsoppsummering.

Kulbrandstad, Lise Iversen; Golden, Anne. 2017, Språk, litterasitet og læring på tvers av fag. HINN, UIOVitenskapelig foredrag

Femteklasseteamet reflekterer over skolens tekstmangfold i lys av andrespråkselevenes utfordringer.

Kulbrandstad, Lise Iversen; Golden, Anne. 2016, Svenska med didaktisk inriktning 12. HINN, UIOVitenskapelig foredrag

Multilingual students’ identity constructions in classrooms.

Golden, Anne. 2016, Sociolinguistic symposium 21. UIOVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »