Cristin-prosjekt-ID: 505697
Sist endret: 20. februar 2016, 20:37

Cristin-prosjekt-ID: 505697
Sist endret: 20. februar 2016, 20:37
Prosjekt

Tekst i test

prosjektleder

Anne Golden
ved Center for Multilingualism in Society across the Lifespan ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Center for Multilingualism in Society across the Lifespan ved Universitetet i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2013 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tekst i test

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Golden

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Center for Multilingualism in Society across the Lifespan ved Universitetet i Oslo

Kari Tenfjord

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen

Lars Anders Kulbrandstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

What role do content, text structure and style play in the evaluation of a language test?

Golden, Anne; Kulbrandstad, Lars Anders. 2015, Symposium on Second Language Writing 2015. HINN, UIOVitenskapelig foredrag

Hvilken rolle spiller tekstinnholdet ved en språktest? .

Golden, Anne; Kulbrandstad, Lars Anders. 2015, Konferanse i nordiske språk som andrespråk. HINN, UIOVitenskapelig foredrag

Hvorfor blir tekster skrevet av vietnamesere vurdert lavere enn tekster skrevet av spansktalende kandidater .

Golden, Anne; Kulbrandstad, Lars Anders. 2014, NOA-konferanse. HINN, UIOVitenskapelig foredrag

Hvorfor blir tekster skrevet av vietnamesere vurdert lavere enn tekster skrevet av spansktalende kandidater? Rapport fra en pågående utforsking.

Kulbrandstad, Lars Anders; Golden, Anne. 2014, Den sjette nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk. HINN, UIOVitenskapelig foredrag

Kognitiv lingvistikk og morsmålstransfer.

Golden, Anne; Kulbrandstad, Lars Anders. 2014, Faglig møte for lærere. HINN, UIOFaglig foredrag
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »