Cristin-prosjekt-ID: 506443
Sist endret: 27. februar 2018 16:23

Cristin-prosjekt-ID: 506443
Sist endret: 27. februar 2018 16:23
Prosjekt

Fleksibelt nettbasert studie i pasient og brukerrettet dokumnetasjon

prosjektleder

Kari Aarøen
ved Høgskolen i Østfold

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Østfold

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fleksibelt nettbasert studie i pasient og brukerrettet dokumnetasjon

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Aarøen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Østfold

Anne Kvarsnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fredrikstad kommune

Elisabeth Østensvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fredrikstad kommune

Tone-Marie Svendsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sarpsborg kommune

Jon Bertil Warenius

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sarpsborg kommune
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »