Cristin-prosjekt-ID: 506896
Sist endret: 28. februar 2016, 12:34

Cristin-prosjekt-ID: 506896
Sist endret: 28. februar 2016, 12:34
Prosjekt

. The effect of Internal and external variables on language learning & test scores.

prosjektleder

Cecilie Hamnes Carlsen
ved Kompetanse Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. mai 2014 Slutt: 1. juli 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

. The effect of Internal and external variables on language learning & test scores.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Cecilie Hamnes Carlsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Kompetanse Norge

Ann-Kristin Helland Gujord

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Edit Bugge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen
1 - 3 av 3