Cristin2.8.4 Prosjekter

MILAGE : Interactive Mathematics by implementing a Blended-Learning model with Augmented Reality and Game books
Bilde/Illustrasjon
 • prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet
  • Universidade do Algarve (UdA) : Portugal
  • prosjektleder
   • Figueiredo, Mauro
    Tilknyttet: prosjektlederfor Universidade do Algarve (UdA) : Portugal
 • FinansieringskildeProsjektkode
  EU N.º 2015-1-PT01-KA201-012921
 • 2015-09-01
 • 2018-08-31
 • Aktivt

Beata Godejord - Nord universitet, Handelshøyskolen Nord <>. http://milage.ualg.pt/?page_id=561

 • prosjektleder
  • Figueiredo, Mauro
   Tilknyttet: prosjektlederfor Universidade do Algarve (UdA) : Portugal
 • prosjektdeltakere
  • González-Pérez, Alicia
   Tilknyttet: Universidad de Extremadura (UdE) : Spania
  • Bidarra, José
   Tilknyttet: Universidade do Algarve (UdA) : Portugal
  • Godejord, Beata Joanna
   Tilknyttet: lokalt ansvarligfor Handelshøgskolen (NORD)
  • Bostad, Rune
   Tilknyttet: Handelshøgskolen (NORD)
  • Godejord, Per Arne
   Tilknyttet: Handelshøgskolen (NORD)
MILAGE : Interactive Mathematics by implementing a Blended-Learning model with Augmented Reality and Game books
 • Grunnforskning
 • Allmennpedagogikk
 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • Kommunikasjon og læring matematikkdidaktikk
 • E-Bok
 • Matematikdidaktik
 • Utvidet virkelighet
Prosjektet har ingen tilknyttede prosjekter.
21 tilknyttede publikasjoner og resultater
Vitenskapelig foredrag (4)
,
Faglig foredrag (4)
,
Populærvitenskapelig foredrag (2)
,
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel (8)
,
Intervju (3)


Vitenskapelig foredrag (4)

2017

2016


Faglig foredrag (4)

2016

2015


Populærvitenskapelig foredrag (2)

2017

2016


Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel (8)

2017

2016


Intervju (3)

2016

2015