Cristin-prosjekt-ID: 507105
Sist endret: 1. mars 2016, 10:21

Cristin-prosjekt-ID: 507105
Sist endret: 1. mars 2016, 10:21
Prosjekt

Barn og foreldres erfaring med familieråd i familievernet

prosjektleder

Tor Slettebø
ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • VID vitenskapelige høgskole

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2016 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barn og foreldres erfaring med familieråd i familievernet

Vitenskapelig sammendrag

Diakonhjemmet Høgskole har fått ansvaret for å evaluere utprøvningen av familieråd ved fire familievernkontorer. Målet med undersøkelsen er å kartlegge om familieråd er en måte å arbeide på som bør legges til familievernet og om denne måten å jobbe på fremmer barns deltakelse.

Metode

Kvalitativ metode. Intervjuer.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tor Slettebø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved VID vitenskapelige høgskole

Astrid Flacke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VID vitenskapelige høgskole

Halvor de Flon

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Inger Oterholm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Inger-Lise Negård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 5 av 5