Cristin-prosjekt-ID: 509756
Sist endret: 24. mars 2016 11:55

Cristin-prosjekt-ID: 509756
Sist endret: 24. mars 2016 11:55
Prosjekt

Digitale historiefortelling som metodisk tilnærming i yrkesfaglig undervisning

prosjektleder

Anne-Catrine Wolden
ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Entrepreneurship • Digitale læringsressurser • Yrkesfaglærerutdanning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid
 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Sted
Anne-Cathrine Wolden

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2014 Slutt: 1. september 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Digitale historiefortelling som metodisk tilnærming i yrkesfaglig undervisning

Vitenskapelig sammendrag

Innledning: NOU Elevenes læring i fremtidens skole fremhever viktigheten av at digital kompetanse forankres i undervisningen. Her vektla kvalitetsutvalget at elevers og lærlingers kjennskap og beredskap til å ta i bruk ny teknologi. Opplæring i digital kompetanse innebærer her at eleven og studenten får mulighet å forberede seg for et sosialt og yrkesmessig liv. Videre ble det anbefalt at elevens læringsstrategier bør sikte til en utvikling av kunnskap, ferdigheter og holdninger som fremmer fremtidig læring og som kunne utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger som fremmer fremtidig. Digital kompetanse i form av digitale historiefortelling har blitt brukt som refleksjonsmedium de siste år. Det er derfor av interesse å se om digitale historiefortelling med personlige fortellinger  fra eget liv  og yrkespraksis  kan brukes i profesjonsutdanning.

Mål: Målet med studien er å evaluere digital historie fortellinger som pedagogisk tilnærming innen yrkesfaglig utdanning.

Metode: Studien er utformet som enkeltcasestudie og som belyser digitale historie fortellinger som pedagogisk redskap innen yrkesfaglig utdanning. Data baserer seg på følgende metodiske tilnærminger: et strukturert litteratursøk 19 digitale historier, tekstanalyse av emneevalueringer  og tekstanalyse av 18 refleksjonsnotater.

Resultat: Studiens resultater viser at bruk av digital historie fortellinger i undervisningen viser at denne didaktiske tilnærmingen fremmer både de konkrete ferdigheter, forståelsen og rammebetingelsene av selve arbeidsprosessen innen yrkesfaglig utdanning.  Resultatene viser videre at studentene opplever utfordringer  av  den proksimale utviklingssonen  og at disse  lærer av hverandres utfordringer.

Konklusjon: Vår studie indikerer at digital historiefortelling kan med fordel brukes som didaktisk hjelpemiddel for å fremme både fagkunnskap og fagterminologi.

Metode

Studien er utformet som enkeltcasestudie og som belyser digitale historie fortellinger som pedagogisk redskap innen yrkesfaglig utdanning. Data baserer seg på følgende metodiske tilnærminger: et strukturert litteratursøk 19 digitale historier, tekstanalyse av emneevalueringer  og tekstanalyse av 18 refleksjonsnotater.

 

 

 

Tittel

Digital storytelling: a methodological approach to vocational education and training

Populærvitenskapelig sammendrag

.

Vitenskapelig sammendrag

.

Metode

.

Utstyr

.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne-Catrine Wolden

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Ursula-Georgine Småland Goth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Anne Karin Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Digitale historiefortelling som kontekstuell læring i yrkesfaglig undervisning.

Wolden, Anne-Catrine; Goth, Ursula-Georgine Småland; Larsen, Anne Karin. 2018, Nordic Journal of Vocational Education and Training. VID, OSLOMETVitenskapelig artikkel

Digitale historiefortelling som metodisk tilnærming i yrkesfaglig undervisning.

Goth, Ursula-Georgine Småland; Larsen, Anne Karin; Wolden, Anne-Catrine. 2016, Nord-VET conference 2016. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Relevant and meaningful practices and teaching in vocational teacher education in Norway.

Dahlback, Jorunn; Wolden, Anne-Catrine; Berg Olstad, Hanne. 2015, Carn 2015 forskningskonferanse. OSLOMETVitenskapelig foredrag
1 - 3 av 3