Cristin-prosjekt-ID: 510040
Sist endret: 21. desember 2018 14:11
Cristin-prosjekt-ID: 510040
Sist endret: 21. desember 2018 14:11
Prosjekt

Demokrati i hverdagen - lærerstudenter og lærerutdannere

prosjektleder

Heidi Biseth
ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Pedagogiske fag

Emneord

Demokratisk medborgerskap • Barnehagelærerutdanning • Kvalitet i lærerutdanning • Grunnskolelærerutdanning • Demokrati

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Demokrati i hverdagen - lærerstudenter og lærerutdannere

Vitenskapelig sammendrag

HSN leder den norske delen av et verdensomspennende forskningsarbeid om demokrati i lærerutdanning. Prosjektet har som mål å undersøke demokratiforståelse og demokratiundervisning hos lærerutdannere og lærerstudenter. Kolleger fra Menighetsfakultetet, Senter for IKT i utdanning og NOVA er med i dette arbeidet.

Elever og læreres forståelse av demokrati er undersøkt gjennom annen forskning, for eksempel IEAs International Civic and Citizenship Education Study (ICCS), men det har ikke vært foretatt en slik undersøkelse ved lærerutdanninger i Norge. Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ser med stor interesse på undersøkelsen vi nå skal gjennomføre.

Første del av datainnsamling foregår våren 2015. Analysearbeidet startet høsten 2015. På denne nettsiden vil vi gjøre tilgengelig publiseringer og annen informasjon om arbeidet.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Heidi Biseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Øyvind Wistrøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for matematikk og naturfag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Ingrid Christine Reite Christensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge

Kristin Gregers Eriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Mari Pettersvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Democracy and science: two sides of the same coin?

Wistrøm, Øyvind; Madsen, Janne. 2018, Nordic Journal of Pedagogy and Critique. USNVitenskapelig artikkel

Norwegian Teacher Educators' Attentiveness to Democracy and their Practices.

Biseth, Heidi; Lyden, Susan Catherine. 2018, International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. USNVitenskapelig artikkel

Bringing Democratic Theory into Didactical Practice. Concepts of Education for Democracy Among Norwegian Pre-service Teachers.

Eriksen, Kristin Gregers. 2018, Interchange: a quarterly review of education. USNVitenskapelig artikkel

Promoting democratic citizenship through teacher education.

Biseth, Heidi. 2018, Citizenship education in Croatia. USNVitenskapelig foredrag

To be or not to be democratic: An investigation of Norwegian teacher educators' attentiveness to democracy.

Biseth, Heidi; Lyden, Susan Catherine. 2016, Comparative and International Education Soceity (CIES). USNVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »