Cristin2.9.1 Prosjekter

Demokrati i hverdagen - lærerstudenter og lærerutdannere
 • prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet
  • Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)
  • prosjektleder
   • Biseth, Heidi
    Tilknyttet: prosjektlederfor Institutt for kultur, religion og samfunnsfag (HSN)
 • 2015-01-01
 • 2018-12-31
 • Aktivt

Heidi Biseth - Høgskolen i Sørøst-Norge, Institutt for menneskerettigheter, religion og samfunnsfag <>, tlf. +479599533. https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/humanistiske-fag/menneskerettigheter-medborgerskap-og-mangfold/artikler/demokrati-i-hverdagen-larerutdannere-og-larerstudenter-article140485-12841.html

Demokrati i hverdagen - lærerstudenter og lærerutdannere
 • Grunnforskning
 • Samfunnsvitenskap
 • Pedagogiske fag
 • Demokratisk medborgerskap
 • Barnehagelærerutdanning
 • Kvalitet i lærerutdanning
 • Grunnskolelærerutdanning
 • Demokrati
Prosjektet har ingen tilknyttede prosjekter.
2 tilknyttede publikasjoner og resultater


Vitenskapelig foredrag (2)

2016

2015