Cristin-prosjekt-ID: 510040
Sist endret: 27. mars 2016 10:20
Cristin-prosjekt-ID: 510040
Sist endret: 27. mars 2016 10:20
Prosjekt

Demokrati i hverdagen - lærerstudenter og lærerutdannere

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Klassifisering

Kategorier

Tidsramme

Beskrivelse

  • Norsk, bokmål

Tittel

Demokrati i hverdagen - lærerstudenter og lærerutdannere

Vitenskapelig sammendrag

HSN leder den norske delen av et verdensomspennende forskningsarbeid om demokrati i lærerutdanning. Prosjektet har som mål å undersøke demokratiforståelse og demokratiundervisning hos lærerutdannere og lærerstudenter. Kolleger fra Menighetsfakultetet, Senter for IKT i utdanning og NOVA er med i dette arbeidet.

Elever og læreres forståelse av demokrati er undersøkt gjennom annen forskning, for eksempel IEAs International Civic and Citizenship Education Study (ICCS), men det har ikke vært foretatt en slik undersøkelse ved lærerutdanninger i Norge. Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ser med stor interesse på undersøkelsen vi nå skal gjennomføre.

Første del av datainnsamling foregår våren 2015. Analysearbeidet startet høsten 2015. På denne nettsiden vil vi gjøre tilgengelig publiseringer og annen informasjon om arbeidet.

prosjektdeltakere

Tilknyttede resultater

To be or not to be democratic: An investigation of Norwegian teacher educators' attentiveness to democracy.

Biseth, Heidi; Lyden, Susan Catherine. 2016, Comparative and International Education Soceity (CIES). USNVitenskapelig foredrag

A comparative study of Teacher Education students perceptions of democracy in neo-liberal societies: Norway and Australia.

Biseth, Heidi; Zyngier, David. 2015, CIES conference. USNVitenskapelig foredrag