Cristin-prosjekt-ID: 510041
Sist endret: 1. september 2016 04:30
Cristin-prosjekt-ID: 510041
Sist endret: 1. september 2016 04:30
Prosjekt

Lærerstudenters syn på mangfold

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Klassifisering

Kategorier

Tidsramme

Beskrivelse

  • Norsk, bokmål

Tittel

Lærerstudenters syn på mangfold

prosjektdeltakere