Cristin-prosjekt-ID: 511046
Sist endret: 5. april 2016, 08:51

Cristin-prosjekt-ID: 511046
Sist endret: 5. april 2016, 08:51
Prosjekt

Mechanism of change in symptoms of anxiety and depression during internet-based cognitive behavior therapy for panic disorder and social phobia

prosjektleder

Arne Repål
ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset i Vestfold HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykiatri, barnepsykiatri • Klinisk psykologi

Emneord

Selvhjelp • Depresjon • Internett • Evidensbaserte behandlingsmetoder • Kognitiv atferdsterapi • Angst- og tvangslidelser • Angst

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 6.6 Psykologiske og atferdsmessige

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2015 Slutt: 30. november 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mechanism of change in symptoms of anxiety and depression during internet-based cognitive behavior therapy for panic disorder and social phobia

prosjektdeltakere

prosjektleder

Arne Repål

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Sykehuset i Vestfold HF

Eirik Paulsen Walderhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Jens Egeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Tine Nordgreen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen
1 - 4 av 4