Cristin-prosjekt-ID: 513560
Sist endret: 22. juni 2020, 09:12

Cristin-prosjekt-ID: 513560
Sist endret: 22. juni 2020, 09:12
Prosjekt

Implementering av Circle of Security (‘Trygghetssirkelen’) Virginia–familiemodellen i helse- og sosialtjenestene: En kombinasjonsstudie

prosjektleder

Filip Drozd
ved Seksjon sped- og småbarn ved RBUP Øst og Sør

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Utviklingspsykologi • Klinisk psykologi • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Tilknytning • Implementering • Intervensjon • Trygghetssirkelen-familiemodellen • Kombinasjonsstudie

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære
 • 5 Utvikling av behandlinger og terapeutiske intervensjoner
 • 6 Evaluering av behandlinger og terapeutiske intervensjoner
 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning
 • 6.6 Psykologiske og atferdsmessige

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2015 Slutt: 30. september 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Implementering av Circle of Security (‘Trygghetssirkelen’) Virginia–familiemodellen i helse- og sosialtjenestene: En kombinasjonsstudie

Vitenskapelig sammendrag

Formål
Formålet med denne studien er tredelt; Delmål 1 er å undersøke og sikre at Trygghetssirkelen leveres med de forventede og ønskede resultater for omsorgsgivere og barn i tjenestene (dvs. kvalitetssikring). Ønskede resultater betyr at Trygghetssirkelen øker omsorgsgiveres reflekterende fungering og fremmer trygg tilknytning. Delmål 2 handler om å identifisere behov, barrierer og faktorer som fremmer bruk av Trygghetssirkelen i praksis blant terapeuter, og endringer i tilknytningen mellom omsorgsgiver og barn som har mottatt Trygghetssirkelen. Hensikten med dette delmålet er å kunne tilpasse og tilrettelegge for bruk av Trygghetssirkelen i norske helsetjenester slik at man oppnår ønskede resultater for barna og deres omsorgsgivere (dvs. kvalitetsutvikling). Delmål 3 består av å evaluere implementeringen av Trygghetssirkelen i tjenestene og knytte mål på implementering med resultater i arbeidet med omsorgsgiver og barnet. Hensikten er å få økt kunnskap om hvilke deler av implementeringsarbeidet som er viktig for å oppnå gode resultater, og hvilke som bør styrkes og utarbeides.


Forskningsmetode
Vi gjennomfører en kombinasjonsstudie («mixed methods») med 47 terapeuter som er ferdig sertifisert i Trygghetssirkelen–familiemodellen, og et tilsvarende antall omsorgsgiver-barn dyader fra ulike helsetjenester. Alle terapeutene vil bli bedt om å fylle ut et spørreskjema for å vurdere kvaliteten på implementeringen ved deres tjenestested, og om lag 10 til 15 av terapeutene vil bli intervjuet om deres opplevelse og erfaringer med Trygghetssirkelen og implementeringsarbeidet. For resultatevaluering, vil vi innhente opptak av Fremmedromsituasjonen fra terapeutenes arbeid med familiene, for å vurdere barnets tilknytningsmønster til omsorgsgiver, før og etter behandling. I tillegg vil om lag 10 til 15 omsorgsgivere bli intervjuet om deres opplevelse og erfaringer med Trygghetssirkelen etter å gjennomført behandling, og de vil bli bedt om å fylle ut et enkelt spørreskjema med mål på blant annet reflektiv fungering (dvs. mentalisering).

Resultater
Studien vil resultere i 1 gjennomført doktorgrad i psykologi, en doktorgradsavhandling, minimum 3 vitenskapelige artikler i internasjonale, fagfellevurderte tidsskrifter, og presentasjon av prosjektet og resultater på nasjonale og internasjonale konferanser.

Praktisk betydning og forskningsmessige implikasjoner
Prosjektet vil være et av de første evalueringene av Trygghetssirkelen-familiemodellen som kan si noe om måloppnåelse i arbeidet med familier i tjenestene i Norge og internasjonalt. Det vil bidra til praktisk kunnskap om implementeringen av tiltaket i barn og unges psykiske helsetjenester som kan anvendes for å identifisere faktorer som kan styrke integreringen av Trygghetssirkelen i praksis, for å sikre ønskede resultater. I tillegg vil prosjektet gi økt kunnskap om hvilke forbedringer og tilpasninger som bør gjøres i en norsk kontekst, ettersom Trygghetssirkelen er importert fra USA og utviklet under amerikanske forhold. Det foreligger per i dag ingen forskning som har evaluert eller sett på kvalitetsforbedring av tiltaket uavhengig av utviklerne i USA, noe som også er blitt påpekt i en systematisk, internasjonal gjennomgang av tiltaket. Samlet sett vil prosjektet gi kunnskap om det er tilrådelig med videre innføring av tiltaket i Norge og hvordan dette skal iverksettes i praksis.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Filip Drozd

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Seksjon sped- og småbarn ved RBUP Øst og Sør

Bettina Nielsen

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Hanne Berit Weie Oddli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Kari Slinning

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon sped- og småbarn ved RBUP Øst og Sør
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Heidi Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon sped- og småbarn ved RBUP Øst og Sør
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Vi villeder ikke om foreldreveiledning.

Drozd, Filip; Slinning, Kari; Nielsen, Bettina; Høstmælingen, Andreas. 2020, Psykologisk.no. UIO, RBUPFagartikkel

Foreldreveiledning – hva virker for hvem?

Drozd, Filip; Slinning, Kari; Nielsen, Bettina; Høstmælingen, Andreas. 2020, Psykologisk.no. UIO, RBUPFagartikkel

Implementation of attachment-based interventions in mental health and social welfare services: Therapist’s experiences from the Circle of Security-Virginia Family Intervention.

Nielsen, Bettina; Oddli, Hanne; Slinning, Kari; Drozd, Filip. 2019, Children and Youth Services Review. UIO, RBUPVitenskapelig artikkel

Identification of Implementation Strategies Used for the Circle of Security-Virginia Family Model Intervention: Concept Mapping Study.

Nielsen, Bettina; Slinning, Kari; Oddli, Hanne; Drozd, Filip. 2018, JMIR Research Protocols. UIO, RBUPVitenskapelig artikkel
1 - 4 av 4