Cristin-prosjekt-ID: 513820
Sist endret: 3. april 2017 16:57
Cristin-prosjekt-ID: 513820
Sist endret: 3. april 2017 16:57
Prosjekt

Regional Utvikling og Samfunnsentreprenörskap i Norge-Sverige (RESENS)

prosjektleder

Britt Paula Mørkved
ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nord universitet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 5.524.200
 • Andre

 • Høgskolen i Nord-Trøndelag

  • Prosjektkode: 53236
 • Interreg

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Sosial innovasjon • Samfunnsentreprenørskap • sosiale entreprenører • samfunnsentreprenører • sosialt foretak • Sosialt entreprenørskap

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1.5 Ressurser og infrastruktur (underbyggende)

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
74112219/91606033
Sted
Britt Paula Mørkved

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Regional Utvikling og Samfunnsentreprenörskap i Norge-Sverige (RESENS)

Tittel

Regional utvikling og samfunnsentreprenørskap i Norge-Sverige

Tittel

Regional utvikling og samfunnsentreprenørskap i Norge-Sverige

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektmål
1. Identifisere og kartlegge omfanget av samfunnsentreprenørskap og sosial innovasjon i regionene. 2. Utvikle rådgivning og teste modeller for samfunnsentreprenørskap og sosial innovasjon i en grenseregion. 3. Basert på punktene 1 og 2; diskutere hindringer og muligheter og foreslå tiltak for å ivareta det potensial som samfunnsentreprenørskap og sosial innovasjon har for fornyelse- og utviklingsprosesser i en midt-norsk-svensk grenseregion.

Målgrupper: Entreprenører av ulike kategorier, bedrifter, innovatører, kommende entreprenører, studenter, foreninger, innovasjonsmiljø som støtter entreprenører er en spesielt viktig målgruppe, kommuner, regioner og andre offentlig organisasjoner og virksomheter.

Prosjektorganisering
Prosjekteiere: Høgskolen i Nord-Trøndelag og Mittuniversitetet. Prosjektleder: Yvonne von Friedrichs (S). Lokal prosjektkoordinator: Britt Paula Mørkved (N).

Samarbeidspartnere Bransjeaktører: Coompanion i Jämtland og Västernorrland (S), Stiftelsen Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) (N) og Innovasjonsselskapet Leiv Eiriksson Nyskaping AS (N), Nasjonalparken Næringshage (N), Åkroken Science park (S)

Kommuner, fylkekommuner og regioner: Östersunds kommun (S), Örnsköldsviks kommun (S), Fosen Regionråd/Rissa kommune (N), Rennebu/Oppdal kommune (N), Inderøy kommune/Flyndra AS, Høylandet kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune

Forskningsaktører: Mittuniversitetet, Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Vitenskapelig sammendrag

Projektet har fokus på forskning och utveckling av samhällsentreprenörskap och social innovation samt socialt företagande som drivkrafter för regional utveckling. Samhällsentreprenörskap och social innovation har i detta projekt betydelsen av att omfatta förnyelseprocesser som har som mål att utmynna i handling. Grunder för ett samhällsentreprenörskap och en social innovatör är att verksamheten har ett socialt syfte som utgångspunkt och grund. Verksamheter bedrivs på marknadsmässiga premisser dvs. behöver generera inkomst, men har alltid samhällsnytta i fokus. Sociala innovationer är i detta projekt resultatet av de entreprenöriella processerna som kan förverkligas genom ett socialt företag eller genom gränsöverskridande samarbetsprocesser ofta ur ett s.k. Quadruple Helix perspektiv. Genom ett nära samarbete mellan Mittuniversitetet, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Coompanion i Jämtland och Coompanion i Västernorrland, Stiftelsen Kompetansesenter for brukererfaring og tjensteutvikling (KBT), Innovasjonsselskapet Leiv Eiriksson Nyskaping AS (LEN), Åkrokens Science Park samt utvalda fylkeskommuner/kommuner og regioner i Trøndelag, Jämtland och Västernorrland har projektet för avsikt att öka kunskapen om samhällsentreprenörskap och social innovation i välfärdskontext, dess processer och stödsystem, samt att utveckla modeller för rådgivning till samhällsentreprenörer och sociala innovatörer.

Syftet med projektet är således att skapa gränsöverskridande förståelse och lärprocesser för hur regional förnyelse kan gynnas genom samhällsentreprenörskap och social innovation samt att bidra till gränsöverskridande samarbete kring kunskaps- och modellutveckling kring samhällsentreprenörskap och social innovation i Trøndelag- Jämtland- och Västernorrlandsregionen.

 

Metode

Ulike metoder anvendes for datainnhenting på ulike nivå.

Nivå 1:Intervjuundersøkelse (semistrukturerte) vs regionale utviklingsaktører, omfang 5-6 intervju norsk side. Nivå 2: Spørreundersøkelse og fokusgruppeintervju vs kommunene, kommunale næringsselskaper og regionråd. Nivå 3: Spørreundersøkelse vs Innovasjonsselskap; inkubatorer og næringshager. Nivå 4: Spørrreundersøkelse vs de sosiale virksomhetene, bygger på funn fra nivå 1.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Britt Paula Mørkved

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nord universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøgskolen ved Nord universitet

Stene Morten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet

Yvonne von Friedrichs

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Mittuniversitetet

Emelie Säterberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Mittuniversitetet

Cecilia Dalborg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Mittuniversitetet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »