Cristin-prosjekt-ID: 514094
Sist endret: 6. juni 2017 11:35
Cristin-prosjekt-ID: 514094
Sist endret: 6. juni 2017 11:35
Prosjekt

Kompetanse for mangfold i Telemark

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Tidsramme

Beskrivelse

  • Norsk, bokmål

Tittel

Kompetanse for mangfold i Telemark

prosjektdeltakere

Resultater

Viser vi med våre holdninger og handlinger at vi har en kompetanse for mangfold?

Lyden, Susan Catherine. 2017, Planleggingsdag fro Barnehagepersonalet i Tinn Kommune. USNFaglig foredrag

Mangfold og kritisk multikulturalisme.

Nodeland, Tuva Skjelbred. 2017, Personalmøte i Meaksmoen barnehage - Kompetanse for mangfold. USNFaglig foredrag

Kompetanse for mangfold som arbeidsmetode: erfaringer og forskningsresultater.

Nodeland, Tuva Skjelbred. 2017, NAFO-nettverksmøte om flerkulturell opplæring i Telemark 2017. USNFaglig foredrag

Mangfold i skolen.

Nodeland, Tuva Skjelbred. 2017, USNIntervju media

Mangfold i skolefagene. Hvorfor bør vi - og hvordan kan vi – inkludere mangfoldsperspektiver i det daglige arbeidet vårt?

Nodeland, Tuva Skjelbred. 2016, Planleggingsdag for skolene i Notodden kommune - Kompetanse for mangfold. USNFaglig foredrag