Cristin-prosjekt-ID: 514681
Sist endret: 26. oktober 2020, 16:26

Cristin-prosjekt-ID: 514681
Sist endret: 26. oktober 2020, 16:26
Prosjekt

Å lære av hverandre. Om kommunikasjon mellom nyankomne flyktningfamilier og ulike kommunale instanser

prosjektleder

Anne Marit Vesteraas Danbolt
ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Sted
Anne Marit Vesteraas Danbolt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 30. august 2016 Slutt: 30. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Å lære av hverandre. Om kommunikasjon mellom nyankomne flyktningfamilier og ulike kommunale instanser

Vitenskapelig sammendrag

Formålet med studien er å få mer kunnskap om ulike deler av samhandlingen mellom nyankomne flerspråklige familier med barn i barnehage- og skolealdre, og forskjellige kommunale instanser som har viktige roller i deres liv.

Prosjektet har to deler:

 1. En beskrivelse og evaluering av foreldreveiledningsprogrammet De utrolig årene.
 2. En studie av samarbeidet med barnehagen/skolen om barnas språkutvikling og språklæring.

Om delprosjekt 1:

Denne delen av forskningsprosjektet er et oppdrag for Barne- og familiedirektoratet, og skal munne ut i en sluttrapport. Problemstillingen i delprosjekt 1 er: Hvilket utbytte opplever deltakerne at de har av å delta i prosjektet De utrolige årene? Hvordan oppfattes de rådene de får om kommunikasjon med sine barn? .

Om delprosjekt 2:

Denne studien fokuserer på oppfatninger av samarbeidet mellom foresatte og lærere i skolen/barnehagen om flerspråklige barns språkutvikling. Hovedproblemstillingen er: Hvordan er de foresattes oppfatninger av samarbeidet med barnehagen/skolen om barnas språkutvikling? Hva fremmer og hva hemmer samarbeidet?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Marit Vesteraas Danbolt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Gunhild Tomter Alstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Cultural responsiveness in the Incredible Years parenting programme for refugees: a case study.

Danbolt, Anne Marit Vesteraas. 2020, International Journal of Child Care and Education Policy. HINNVitenskapelig artikkel

Multilingual parents' experiences in their interactions with kindergartens and schools. .

Danbolt, Anne Marit Vesteraas. 2019, International research conference on Multilingual Childhoods. HINNVitenskapelig foredrag

Foresattes litterasitetsoppfatninger i nye kontekster.

Danbolt, Anne Marit Vesteraas. 2017, NORDAND 13 . HINNVitenskapelig foredrag
1 - 4 av 4