Cristin-prosjekt-ID: 514768
Sist endret: 1. juni 2016 09:44

Cristin-prosjekt-ID: 514768
Sist endret: 1. juni 2016 09:44
Prosjekt

Støtte til strategisk satsning mot EERA CCS-JP

prosjektleder

Roman Berenblyum
ved IRIS - International Research Institute of Stavanger ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • IRIS - International Research Institute of Stavanger ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Støtte til strategisk satsning mot EERA CCS-JP

Vitenskapelig sammendrag

EERA CCS-JP har i forrige periode utarbeidet en arbeidsbeskrivelse (DoW)
som setter løpet frem mot 2030.
Alle de norske partnerne har vært aktive i dette arbeidet. Nå kommer det
vanskelige stykket forbi pilotfasen og inn i den utførende og industrielle
fasen for EERA CCS-JP. Det er meget viktig å markedsføre de norske
interessene inn i disse fora. Dette prosjektet ønsker å bidra til at minst en
til av samarbeidspartnerne blir fullt medlem av EERA CCS-JP, at vi verver
inn et nytt instituttmedlem som assosiert medlem, samt at vi verver inn et
industrimedlem.
Innenfor tidsrammen på tre år vil målene med prosjektet bli nådd ved aktiv
deltagelse i EERA CCS-JP.
Hvert av instituttene ønsker å gjøre følgende i dette prosjektet

 • Delta i to styringskomitémøter hvert år, vanligvis i juni og desember.
 • Delta på minst en workshop hvert år.
 • Forberede av prosjektdokumentasjon, inkludert løpende oppdatering av arbeidsbeskrivelsen, prioriteringene og leveransene til EERA CCS-JP.
 • Deltagelse på minst et møte i JP arbeidsgruppe.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Roman Berenblyum

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved IRIS - International Research Institute of Stavanger ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Lars Gunder Golmen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk institutt for vannforskning

Arne Dugstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for energiteknikk
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

CO2-EOR.

Berenblyum, Roman. 2016, CO2Geonet openforum. NORCEFaglig foredrag
1 - 1 av 1