Cristin-prosjekt-ID: 514776
Sist endret: 3. desember 2020, 15:10

Cristin-prosjekt-ID: 514776
Sist endret: 3. desember 2020, 15:10
Prosjekt

KROPPSØVING

prosjektleder

Bjørg Oddrun Hallås
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Læreplan • Grunnleggende ferdigheter • muntlige ferdigheter • Kroppsøving • Svømming • Læreplananalyse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
55585928 og 90207943
Sted
Bjørg Oddrun Hallås

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2016 Slutt: 1. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

KROPPSØVING

Populærvitenskapelig sammendrag

I prosjektet arbeides det med kroppsøving som skole- og lærerutdanningsfag. Spesifikke tema er svømming, dans, grunnleggende ferdigheter og muntlig kompetanse.

Høsten 2006 fikk Norge ny læreplan, Kunnskapsløftet, og de fem grunnleggende ferdighetene ble innført.

I 2012 ble læreplanen i kroppsøving revidert og satsingen på de fem grunnleggende ferighetene ble revidert. Vi fik Rammeverket for de grunlggende ferdighetene. I 2017 ble de nye kompetansekravene i svømming innført i grunnskolen. Livredning skal nå gjennomføres også utendørs. I prosjektet arbeides det spesifikt med tema som sikkerhet ved, i og på vann.

Høsten 2020 ib\verksettes ny læreplan i grunnopplæringen. Fagfornyelsen har ført til Ny Overordnet del, tre tverrfaglige tema (Bærekraftig utvikling, Folkehelse og livsmestring samt Demokrati og medborgerskap.)

I alle fagene er det innført KJERNEELEMENET som skal være det viktigste elevene skal lære i faget. De fem grunnleggende ferdighetene er videreført og antall kompetansemål er redusert.

Forskningsprosjektet er opptatt av kroppsøving i et danningsperspektiv, i et bevegelsesperspektiv og er opptatt av å utforske natur og bruk av natur- og kulturlandskapet som lærings- og danningsarena.

I prosjektet arbeidesdet med læreplananalyse og et spesielt fokus på den erfarte læreplan gjennom å løfte frem stemmene til elevene. 

Muntlige ferdigheter i kroppsøving innebærer å skape meining gjennom å lytte, tale og samtale. Det innebærer blant annet å kunne formidle inntrykk og opplevelser fra ulike aktiviteter (K06). I læreplanen står det at elevene også uttrykker seg muntlig i utforminga av regler for lek, ulike typer spill og annen samhandling (Udir, 2016). I den videre omtalen av muntlige ferdigheter i kroppsøving er det i læreplanen presisert at det å kunne lytte til andre, gi respons og være bevisst på mottakeren når en snakker er sentralt i kroppsøvingsfaget. «Evne til munnleg formidling er òg nødvendig når ein skal vere med å organisere aktivitetar» (Udir, 2016).

Et mål i prosjektet er å få forskningsbasert kunnskap om hvordan skriving, lesing og muntlig kompetanse inngår i læringsarbeidet i kroppsøvingsfaget. Det er foretatt en analyse av hvordan muntlige ferdigheter inngår i læreplanen for faget kroppsøving på 5.-7. trinn. Konkrete undervisningsopplegg vil bli studert.

Noen teoretiske forankringer:

Læreplananalyse (Goodlad, 1979)

Uteskole som arbeidsmåte (Jordet, 2007)

Mimetisk didaktikk (Willbergh, 2010)

Muntlige ferdigheter og undervisningsformer (Svenkerud, 2013

Landscapes and Beings in Formative Practices (Sobel 1996, Jordet

2007, Quinn et al. 2015, heggen 2015, Hallås og Karlsen 2015).

Didactic practices in wilderness and cultural landscapes (Sobel 1996, Jordet

2007, Quinn et al. 2015, heggen 2015, Hallås og Karlsen 2015).

Språkets rolle i kroppsøvingsfaget (Molteberg 2007)

Metode

Kvalitative metoder

Case-studier

datainnsamling gjennom: observasjon, intervju og tekstanalyse

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørg Oddrun Hallås

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Frøydis Hausmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Ann-Helen Odberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Tom Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Jorunn Spord Borgen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier ved Norges idrettshøgskole
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Når skal du Donald belite deg ?

Hallås, Bjørg Oddrun; Sæle, Ove Olsen. 2020, https://blogg.forskning.no/ove-olsen-saeles-blogg/nar-skal-du-donald-belite-deg/1780461. HVLKronikk

Kroppsøving i femårig lærerutdanning. .

Sæle, Ove Olsen; Hallås, Bjørg Oddrun. 2020, Gyldendal Akademisk. HVLPopulærvitenskapelig bok

Physical Education and Sport Studies in Norway.

Borgen, Jorunn Spord; Moen, Kjersti Mordal; Hallås, Bjørg Oddrun; Løndal, Knut; Gjølme, Egil Galaaen. 2020, Meyer & Meyer Sport. HINN, OSLOMET, NTNU, NIH, HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Problems created by the (un)clear boundaries between physical education and physical activity health initiatives in schools.

Borgen, Jorunn Spord; Hallås, Bjørg Oddrun; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Gjølme, Egil Galaaen. 2020, Sport, Education and Society. HINN, OSLOMET, NTNU, NIH, HVLVitenskapelig artikkel

How can researchers and teachers in school together rethink physical education for the future.

Borgen, Jorunn Spord; Engelsrud, Gunn Helene; Yoon, Keejoon; Kondoh, Tomoyasu; Hallås, Bjørg Oddrun. 2019, Rethinking Physical Education for the Future. INU, NIH, HVL, NTDVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 47 | Neste | Siste »