Cristin-prosjekt-ID: 515023
Sist endret: 2. oktober 2019 14:12

Cristin-prosjekt-ID: 515023
Sist endret: 2. oktober 2019 14:12
Prosjekt

Ungdom, rus og psykisk helse

prosjektleder

Mari Hysing
ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Finansiering

 • Helse Vest RHF
  Prosjektkode: 912002

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1.2 Psykologiske og sosioøkonomiske prosesser

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2015 Slutt: 30. april 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ungdom, rus og psykisk helse

Populærvitenskapelig sammendrag

Bruk av rusmidler er utbredt blant ungdom. For mange av ungdommene fører bruk av rusmidler ikke til videre problemutvikling, mens andre ungdom utvikler rusproblemer, ofte i kombinasjon med psykiske vansker.

I et forskningsprosjekt vil vi forsøke å øke kunnskapen om hvordan bruk av rusmidler påvirker skolemessig fungering hos ungdom, hvilke ungdom som utvikler problematisk bruk av rusmidler, og i hvilken grad ungdom med rusproblemer i kombinasjon med psykiske problemer gjør seg nytte av tilgjengelige helsetjenester. Datagrunnlaget er fra Barn i Bergen-undersøkelsen.

Prosjektet vil inngå i doktorgradsavhandlingen til Ove Heradstveit, og er et samarbeidsprosjekt mellom forskere fra Kompetansesenter for rusforskning (KORFOR, Helse Stavanger), RKBU Vest (Uni Research Helse), og Folkehelseinstituttet.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet har formell tittel "Mental Health and alcohol- and drug-related problems among adolescents: Development, health care utilisation and functional outcomes." I prosjektet undersøkes sammenhengen mellom rusbruk og skoleproblemer; sammenhengen mellom psykiske vansker i barndom og rusproblematikk i ungdomstiden; og hvordan psykiske lidelser blant unge som har mottatt hjelp i psykisk helsevern for barn og unge henger sammen med rusbruk/rusproblemer i ungdomstiden.

Metode

Kvantitativ metode med bruk av en stor spørreundersøkelse blant ungdom (ung@hordaland / Barn i Bergen), samt registerkoblinger mot det fylkeskommunale registeret for elever i videregående skole, og Norsk pasientregister.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mari Hysing

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Jørn Hetland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Jens Christoffer Skogen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Ove Heradstveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Regionalt kompetansesenter for rusforskning ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Psychiatric diagnoses differ considerably in their associations with alcohol/drug-related problems among adolescents. A Norwegian population-based survey linked with national patient registry data.

Heradstveit, Ove; Skogen, Jens Christoffer; Hetland, Jørn; Stewart, Robert; Hysing, Mari. 2019, Frontiers in Psychology. SUS, KCLUOL, NORCE, FHI, UIB, SLM NHSVitenskapelig artikkel

Prospective associations between childhood externalising and internalising problems and adolescent alcohol and drug use: The Bergen Child Study.

Heradstveit, Ove; Skogen, Jens Christoffer; Bøe, Tormod; Hetland, Jørn; Pedersen, Mads Uffe; Hysing, Mari. 2018, Nordic Studies on Alcohol and Drugs. SUS, NORCE, AU, FHI, UIBVitenskapelig artikkel

Alcohol and illicit drug use are important factors for school-related problems among adolescents.

Heradstveit, Ove; Skogen, Jens Christoffer; Hetland, Jørn; Hysing, Mari. 2017, Frontiers in Psychology. SUS, NORCE, FHI, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 4 av 4