Cristin-prosjekt-ID: 515038
Sist endret: 8. juni 2016, 15:33

Cristin-prosjekt-ID: 515038
Sist endret: 8. juni 2016, 15:33
Prosjekt

Institutional conditions for use of restraint and knowledge utilization in nursing homes

prosjektleder

Christine Øye
ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for helse- og sosialvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2012 Slutt: 1. januar 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Institutional conditions for use of restraint and knowledge utilization in nursing homes

prosjektdeltakere

prosjektleder

Christine Øye

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

Oddvar Førland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

Hellen Dahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Randi Skår

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helse- og sosialvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Tone Elin Mekki

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Facilitating change from a distance - as story of success? A discussion on leaders` styles in facilitating change in four nursing homes in Norway.

Øye, Christine; Mekki, Tone Elin; Jacobsen, Frode F.; Førland, Oddvar. 2016, Journal of Nursing Management. VID, HVLVitenskapelig artikkel

Pleiepersonalets skjulte roller: Om skjult og uformell tvang i sykehjem.

Øye, Christine. 2015, Hverdag i sykehjem. HVLVitenskapelig foredrag

Hvilken betydning har kontekstuelle forhold for å redusere bruk av tvang?

Øye, Christine. 2015, MEDCED seminar. HVLVitenskapelig foredrag

Frivillighet og tvang i sykehjem – to sider av samme sak?

Øye, Christine. 2015, Michael quarterly : publication series of the Norwegian Medical Society. HVLVitenskapelig artikkel

Evidence molded by contact with staff culture and patient milieu: an analysis of the social process of knowledge utilization in nursing homes.

Øye, Christine; Mekki, Tone Elin; Skår, Randi; Dahl, Hellen; Førland, Oddvar; Jacobsen, Frode F.. 2015, Vocations and Learning. VID, HVLVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »