Cristin-prosjekt-ID: 515293
Sist endret: 15. juni 2016, 15:26

Cristin-prosjekt-ID: 515293
Sist endret: 15. juni 2016, 15:26
Prosjekt

Læringsmiljø og pedagogisk analyse (LP)

prosjektleder

Hilde Forfang
ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Viken fylkeskommune

Klassifisering

Emneord

Skoleutvikling

Kategorier

Prosjektkategori

 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Sted
Akershus fylkeskommune

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. juni 2016 Slutt: 15. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Læringsmiljø og pedagogisk analyse (LP)

Vitenskapelig sammendrag

PPT i Akershus har som mål å bidra til å heve kompetansen innen systemrettet arbeid i skolen. Dette er forankret i politiske føringer, bla Stortingsmelding 18, aktuell forskning og Opplæringslovens § 5-6. Sentrene har ulik erfaring med bruk av pedagogisk analysemodell. Ambisjonen er å utvikle dette arbeidet slik at skolene og veiledningstjenestene sammen bygger den kompetansen som skal til for å støtte skolene videre. Målet er  et tettere samarbeid mellom regionene, en felles kompetanseheving, og en utvikling av egen praksis. Arbeidet tar utgangspunkt i styringsdokumentet «Den Gode Akershusskolen» og i fylkeskommunens strategiske hovedmål for opplæringen.

Læringsmiljø og pedagogisk analyse (LP) er en strategi for systematisk og varig forbedringsarbeid i skolen. Den overordnede målsettingen i denne strategien er å realisere potensialet for læring hos alle elever. Dette er knyttet til utvikling av både sosiale og faglige ferdigheter samt gjennomføring i videregående skole. Utvikling av et godt og inkluderende læringsmiljø vil fremme disse målsettingene. Slik skal LP ikke bare bidra til læring og gjennomføring, men også til dannelse i et videre perspektiv.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hilde Forfang

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Innlandet

Lars Arild Myhr

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Thomas Nordahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
1 - 3 av 3