Cristin-prosjekt-ID: 515624
Sist endret: 23. juni 2016, 10:35

Cristin-prosjekt-ID: 515624
Sist endret: 23. juni 2016, 10:35
Prosjekt

Varsling i arbeidslivet. Arbeidsrettslige og organisatoriske perspektiver.

prosjektleder

Åse Storhaug Hole
ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 3. august 2015 Slutt: 23. juni 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Varsling i arbeidslivet. Arbeidsrettslige og organisatoriske perspektiver.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Åse Storhaug Hole

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Anne Oline Haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
1 - 2 av 2