Cristin-prosjekt-ID: 515738
Sist endret: 27. juni 2016, 13:49

Cristin-prosjekt-ID: 515738
Sist endret: 27. juni 2016, 13:49
Prosjekt

Tett oppfølging: Hvilken effekt har NAV-veiledere i videregående skole på fullføring og elevenes overgang til arbeidsmarkedet?

prosjektleder

Kari Vea Salvanes
ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2016 Slutt: 30. september 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tett oppfølging: Hvilken effekt har NAV-veiledere i videregående skole på fullføring og elevenes overgang til arbeidsmarkedet?

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kari Vea Salvanes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Aktiv cristin-person

Rune Borgan Reiling

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
1 - 2 av 2