Cristin-prosjekt-ID: 516203
Sist endret: 3. desember 2018 23:17
Cristin-prosjekt-ID: 516203
Sist endret: 3. desember 2018 23:17
Prosjekt

IKT og læring

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Finansiering

Klassifisering

Tidsramme

Beskrivelse

  • Norsk, bokmål

Tittel

IKT og læring

Populærvitenskapelig sammendrag

Det arbeides med læringsteknologi (EdTech) og alle typer spørsmål og utfordringer knyttet til undervisning og læring i digitale læringsomgivelser.

Målet er å finne fram til gode teknologistøttede undervisnings- og læringsprosesser i skole og høyere utdanning.

Prosjektet har et bredt fokus som strekker seg fra fagartikler til konferanser og fagnettverk. Flere av prosjektarbeiderne deltar også i internasjonale nettverk og samarbeids- og forskningsprosjekt tilknyttet e-læring. I 2008 tok vi initativ til opprtelsen av et av de tematiske nettverkene innen UArctic. Se:
http://www.uarctic.org/organization/thematic-networks/distance-education-and-e-learning/
 

 

 

 

 

 

prosjektdeltakere

Resultater

Kunstig intelligens og en ny bevissthet? Om datamaskinen som menneskets nye speil.

Thorvaldsen, Steinar. 2018, Origo : om videnskab, skabelse og etik. UITPopulærvitenskapelig artikkel

Teacher educators’ perceptions of working with digital technologies.

Madsen, Siri Sollied; Thorvaldsen, Steinar; Archard, Sara. 2018, Nordic Journal of Digital Literacy. UITVitenskapelig artikkel

The interaction between teacher educators and their students on the use of educational technology: Similarities and differences of attitudes, skills, and practice across a generational change.

Thorvaldsen, Steinar; Madsen, Siri Sollied. 2018, UITVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Hvordan vurderer lærerutdannere og lærerstudenter bruken av digitale verktøy?

Thorvaldsen, Steinar; Madsen, Siri Sollied. 2018, Forskningsgruppemøte. UITVitenskapelig foredrag

Educational technology in teacher education: Similarities and differences of attitudes, skills, and practice across a generational change.

Thorvaldsen, Steinar. 2018, OOFHEC2018: the Online, Open and Flexible Higher Education Conference . UITVitenskapelig foredrag