Cristin-prosjekt-ID: 516203
Sist endret: 3. november 2017 11:42
Cristin-prosjekt-ID: 516203
Sist endret: 3. november 2017 11:42
Prosjekt

IKT og læring

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Finansiering

Klassifisering

Tidsramme

Beskrivelse

  • Norsk, bokmål

Tittel

IKT og læring

Populærvitenskapelig sammendrag

Det arbeides med læringsteknologi (EdTech) og alle typer spørsmål og utfordringer knyttet til undervisning og læring i digitale læringsomgivelser.

Målet er å finne fram til gode teknologistøttede undervisnings- og læringsprosesser i skole og høyere utdanning.

Prosjektet har et bredt fokus som strekker seg fra fagartikler til konferanser og fagnettverk. Flere av prosjektarbeiderne deltar også i internasjonale nettverk og samarbeids- og forskningsprosjekt tilknyttet e-læring. I 2008 tok vi initativ til opprtelsen av et av de tematiske nettverkene innen UArctic. Se:
http://www.uarctic.org/organization/thematic-networks/distance-education-and-e-learning/
 

 

 

 

 

 

prosjektdeltakere

Resultater

Teaching Syllogistics Using E-learning Tools.

Øhrstrøm, Peter; Sandborg-Petersen, Ulrik; Thorvaldsen, Steinar; Ploug, Thomas. 2017, Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. UIT, AAUVitenskapelig artikkel

Teaching Basic Ideas in Logic Using E-learning Tools.

Øhrstrøm, Peter; Sandborg-Petersen, Ulrik; Thorvaldsen, Steinar; Ploug, Thomas. 2017, EAI Endorsed Transactions on e-Learning. UIT, AAUVitenskapelig artikkel

Vår eventyrlige teknologihistorie. Ved lærerutdanningen sitt 190-års jubileum.

Thorvaldsen, Steinar. 2016, Lærerutdanningen 190 år. UITFaglig foredrag

A CALL FOR NEW PERSPECTIVES: ACTOR-NETWORK THEORY AS A FOUNDATION FOR UNDERSTANDING PROFESSIONAL DIGITAL COMPETENCE.

Hembre, Oda Julie. 2016, Bringing teacher education forward. National and International Perspectives. UITVitenskapelig foredrag

Digital tools in teacher education: A purposeful sample-selection strategy for interviews based on maximum variation.

Madsen, Siri Sollied; Thorvaldsen, Steinar. 2016, Bringing teacher education forward. National and International Perspectives. UITVitenskapelig foredrag