Cristin-prosjekt-ID: 516203
Sist endret: 24. november 2020, 14:11

Cristin-prosjekt-ID: 516203
Sist endret: 24. november 2020, 14:11
Prosjekt

IKT og læring

prosjektleder

Steinar Thorvaldsen
ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Emneord

IKT og læring • Læringsteknologi

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. august 2008 Slutt: 1. juli 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

IKT og læring

Populærvitenskapelig sammendrag

Det arbeides med læringsteknologi (EdTech) og alle typer spørsmål og utfordringer knyttet til undervisning og læring i digitale læringsomgivelser.

Målet er å finne fram til gode teknologistøttede undervisnings- og læringsprosesser i skole og høyere utdanning.

Prosjektet har et bredt fokus som strekker seg fra fagartikler til konferanser og fagnettverk. Flere av prosjektarbeiderne deltar også i internasjonale nettverk og samarbeids- og forskningsprosjekt tilknyttet e-læring. I 2008 tok vi initativ til opprtelsen av et av de tematiske nettverkene innen UArctic. Se:
http://www.uarctic.org/organization/thematic-networks/distance-education-and-e-learning/
 

 

 

 

 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Steinar Thorvaldsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet

Geir Olaf Pettersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet

Helge Habbestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet

Gunstein Christoffer Egeberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Jan Hoper

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

The Use of E-learning Tools and Log Data in a Course on Basic Logic.

Øhrstrøm, Peter; Thorvaldsen, Steinar; Sandborg-Petersen, Ulrik; Ploug, Thomas; Jakobsen, David. 2020, Lecture Notes in Computer Science (LNCS). UIT, AAUVitenskapelig artikkel

Hands-on Statistical Methods: A Case Study with Hidden Markov Models Using Simulations and Experiments.

Thorvaldsen, Steinar. 2020, Lecture Notes in Computer Science (LNCS). UITVitenskapelig artikkel

Hands-on Statistical Methods: A Case Study with Hidden Markov Models using Simulations and Experiments.

Thorvaldsen, Steinar. 2020, ICITL 2020, the International Conference of Innovative Technologies and Learning. UITVitenskapelig foredrag

A sustainable future regarding digital technology in kindergartens – challenges and opportunities.

Madsen, Siri Sollied; Thorvaldsen, Steinar; Unstad, Torstein. 2020, Barnehageforskningskonferanse 2020 - Å skape bærekraftige barnehager – perspektiver, muligheter og utfordringer. UITVitenskapelig foredrag

Perspectives on the tensions in teaching with technology in Norwegian teacher education analysed using Argyris and Schön’s theory of action.

Thorvaldsen, Steinar; Madsen, Siri Sollied. 2020, Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education. UITVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 75 | Neste | Siste »